Publicerat: november 25, 2019

Terni: 37 ILSERVs nuvarande arbetare kommer att anställas till Tapojärvi i februari 2020

De ekonomiska villkoren för överenskommelse uppnås mellan Tapojärvi-ledningen och FIM, FIOM, UILM, FISMIC och USB lokala sekretariat.

Detaljer

Tapojärvi har åtagit sig att anställa 37 av de 42 nuvarande ILSERV-arbetarna. De återstående fem kommer att fortsätta arbeta i ILSERV. Den 13 februari bör den formella överföringen från ett företag till ett annat äga rum.

Kommentarer

Fackföreningarna kommenterade i en anmärkning:

”I samtliga sammanträden belyses aspekterna av arbetsskyddet och upprätthållandet av de ekonomiska nivåerna som uppnåddes i avtalet på ett mycket positivt sätt. Arbetarna har angett några besvärligheter beträffande det totala antalet anställda och följaktligen de konsekvenser som kan påverka arbetet.”

Positiva kommentarer kom också från den finska ledningen, Janne Alatalo (CAO för Tapojarvi):

”Jag är säker på att alla tvivel kan klargöras när arbetarna börjar arbeta i Tapojarvi-organisationen.”