Publicerat: oktober 8, 2021

Tapojärvi och Kittilägruvan som drivs av Agnico Eagle Finland Oy har tecknat ett femårigt partnerskapsavtal om stödarbete för gruvdriften. 

Tidigare har Agnico Eagle Finland Oy utfört bultning och nätarbete som eget arbete, men i och med att produktionsvolymerna ökar vill företaget köpa särskild kompetens inom gruvtjänster även utifrån.

“I och med att förutsättningarna har blivit mer utmanande i den underjordiska gruvan har vi ökat det stödjande arbetet och i det här extra arbetet behöver vi också mer resurser. Det har varit fantastiskt att se att sådan expertis hittades hos ett lokalt företag i Lapplandsregionen”, säger Tommi Kankkunen, gruvchef vid Kittilägruvan.

Uppstarten av partnerskapsavtalet mellan Tapojärvis gruvtjänster och Kittilä guldgruva sker i början av oktober och arbetet kommer att vara i full gång från och med början av 2022.

”Att producera gruvtjänster på ett säkert sätt är en viktig del av våra verksamheter. Ett välskött gruvstödsarbete säkerställer ett säkert arbete vid Kittilägruvan långt in i framtiden, säger Martti Kaikkonen som är operativ chef på Tapojärvi Oy.

Serviceavtalet mellan Tapojärvi och Agnico Eagle Finland Oy fortsätter det samarbete som inleddes mellan företagen när gruvverksamheten i Kittilä inleddes 2008.

“Det är fantastiskt att vi tillsammans kan skapa långsiktiga arbetstillfällen i norra Finland och säkerställa gruvbrytningens hållbara framtid i Lappland, säger Kaikkonen.

Agnico Eagle Finland Oy är ett dotterbolag till den kanadensiska guldproducenten Agnico Eagle Mines Limited. Företaget äger Kittilägruvan och bedriver aktiv prospektering i Finland och andra nordiska länder. Kittilägruvan är Europas största guldgruva och en drivkraft för gruvverksamheten i Lappland. Gruvan sysselsätter cirka 500 egna anställda och 600 entreprenörsanställda.

Tapojärvi är en finsk expert inom gruv- och fabrikstjänster och utvecklare av lösningar för cirkulär ekonomi. Tapojärvi är verksamt i tre länder och på 13 platser. Företaget sysselsätter nästan 700 arbetstagare.