Bra arbete resulterar i ett gott rykte

Tapojärvi tror på insyn i verksamheten och strävar efter högsta möjliga kvalitet. Vi värdesätter naturen högt och är engagerade i att minimera vår verksamhets negativa påverkan på miljön. Vi arbetar som ett team och förlitar oss på vår personals expertis och kunskap. Tapojärvi utbildar sina anställda och uppmuntrar dem att lära sig nya färdigheter.

Tapojärvi är en partner som tillhandahåller en säker tjänst, konstant utvecklar sin verksamhet, och fokuserar på det som är väsentligt. Företaget arbetar i nära samarbete med sina kunder och medarbetare för att skapa tillväxt och främja välbefinnande. Tapojärvi förbinder sig till sina kunders värderingar.

 • Noggrant planerad, förutsägbar och säker verksamhet.
 • Perfekt och läglig prestation.
 • Tapojärvi håller sina löften.
 • Innovation är en hörnsten av effektivitet.

 

Kundnöjdhetsundersökning 2021

Styrkor och konkurrensfördelar hos Tapojärvi:

 • Kompetens och skicklig personal
 • Snabba reaktioner och förmåga att lösa problem
 • Vilja att utvecklas och innovationskraft när det kommer till att hitta kostnadseffektiva lösningar
 • Engagemang för säkerhet
 • Brett utbud av tjänster

 

Utvecklingsområden:

 • Utveckling av processen och kundens affärsverksamhet
 • Problem bör tas upp mer aktivt, även om det endast skulle gynna kunden
 • Ta hänsyn till hela produktens livscykel och kundens behov
 • Bättre samarbete, dialog, målsättning och rapportering