Publicerat: mars 11, 2022

”Målet är att få utvecklas inom organisationen. Få vara med att ändra/förbättra på en högre nivå.”

”Rätt bra gemenskap trots olika nationaliteter på personal.”

”Överlag kompetent personal.”

”I ett växande bolag tar jobben inte slut i mitten, när man tar hänsyn till olika människors olika styrkor och utnyttjar dem.”  

Så här kommenterar Tapojärvis anställda personalnöjdheten i de öppna frågorna i personalnöjdhetsenkäten som genomfördes under slutet av året.

Med hjälp av enkäten angående personalnöjdheten utredde vi de anställdas viktigaste frågor i arbetet och vi följde upp hur de verkställs i Tapojärvi. Sammanlagt 396 anställda (61 % av personalen) svarade på enkäten.

– Varje anställd valde ut de för honom/henne viktigaste påståendena om en bra arbetsplats. Den anställda gav sin bedömning och en fritt formulerad, skriftlig respons. På detta sätt fick vi fram vilka saker som har större betydelse för vår personal, hur väl vi har lyckats och vad kan vi göra bättre, för att dessa saker ska bli verkställda så bra som möjligt i vårt företag, berättar Tapojärvis administrativa direktör Janne Alatalo.

På basis av personalenkäten upplever Tapojärvi Oy:s anställda balansen mellan arbete och fritid som den betydelsefullaste och mest välgenomförda saken. Bland annat upplever personalen att de olika skiftessystemen fungerar. Den hybrida arbetsmodellen som gör det möjligt för tjänstemännen att arbeta på distans fick också beröm.

– För oss är det viktigt att vi arbetar som en gemensam grupp, att vi litar på varandra och uppskattar allas kunnighet. Genom enkäten fick vi bekräftelse på att arbetsplatsens gemenskap upplevs som viktig och att den är välfungerande. Det framkom också att man uppskattar de anställdas yrkesfärdighet och kunnande. Samarbetet med proffs inom olika branscher upplever man som en rikedom och man har dagligen möjligheten att utnyttja och utveckla sitt eget kunnande. Man uppskattar också arbetsmiljön, i vilken alla kan vara sig själva.

Det är fint att vara anställd i Tapojärvi!

I enkäten frågade man också om rekommendationsviljan. Employee Net Promoter Score (eNPS) är ett rekommendationsindex som kan jämföras internationellt. Enligt svarsskalan kan resultatet ligga på vilken nivå som helst mellan -100 och +100. En allmän anvisning för tolkningen av resultatet kan man anse vara att ett positivt resultat alltid är bra. 

– I Italien (39) och i Sverige (30) var resultatet utmärkt och i Finland (19) var det bra. Det har varit fint att märka detta också i praktiken. Många nyanställda som har sökt arbete hos oss har berättat att de har många bekanta som arbetar i företaget, samt att de har hört endast positiva saker om Tapojärvi som arbetsgivare, avslöjar Alatalo.