Publicerat: juni 12, 2020

Den 3 juni 2020 tecknade Tapojärvi Oy och Avesco Oy ett avtal om leverans av Caterpillars gruvmaskiner till Tapojärvi. Tapojärvi inleder produktionen av gruvtjänster vid Yara Finlands gruva i Siilinjärvi den 1 januari 2022. Yara som äger gruvan och Tapojärvi som tillhandahåller gruvtjänster arbetar enligt en ny verksamhetsmodell av allianstyp där de utvecklar, planerar och leder den dagliga verksamheten i nära samarbete.

Enligt det nya avtalet kommer Avesco att leverera frontlastare, gruvdumpers, bandschaktare och väghyvlar till Tapojärvi för att bedriva gruvdrift. Avesco kommer att montera maskinerna under 2021 vid Siilinjärvigruvan. Utöver maskinleveranserna omfattar avtalet drift- och underhållsutbildning för maskinparken samt reservdelar och teknisk support.

– Förvärvet av maskiner är en stor investering och visar vårt engagemang för långsiktig verksamhet med en allianspartner vars ledstjärna är ständig förbättring. Förvärvet av nya Caterpillars uppfyller behoven av gruvverksamheten i Siilinjärvi bäst, säger Martti Kaikkonen, Tapojärvi Oys operativa chef.

Avtalet med Tapojärvi är mycket viktigt för Avesco och Caterpillar.

Siilinjärvigruvan är en viktig kund för Caterpillars gruvmaskiner i både finsk, nordisk och europeisk skala. Siilinjärvigruvan har en lång historia med Caterpillars maskiner och det nya avtalet med Tapojärvi garanterar kontinuiteten av verksamheten även under det kommande årtiondet.

– Caterpillar har en lång tradition som varumärke i Finland, men för Avesco Oy som ny Caterpillar-generalagent i Finland är detta projekt ett utmärkt tillfälle att erbjuda den bästa helhetstjänsten som ger mervärde för kunden på den finska gruvmaskinsmarknaden. Vi är mycket tacksamma för detta förtroende som Tapojärvis utrustningskontrakt visar mot Avesco Caterpillars, fortsätter Teemu Raitis, VD för Avesco Oy.

Avesco Oy är en del av den schweiziska Avesco-koncernen. Avesco har samarbetat med Caterpillar sedan 1931 då Avesco blev Caterpillars representant i Schweiz. År 2016 expanderade Avescos Caterpillar-representation till Baltikum och från början av 2020 till Finland. Caterpillar-verksamheten i Baltikum och Finland förvärvades genom en asset deal mellan Avesco och Wihuri. I Finland hade Wihuri Witraktor representerat Caterpillar sedan 1947. I Finland har Avesco 240 anställda, varav de flesta har lång erfarenhet av försäljning och underhåll av Caterpillars maskiner och motorer. Avesco bygger sin verksamhet i Finland på starka traditioner, samtidigt som verksamheten utvecklas utifrån Avescos visioner, värderingar, processer och verksamhetsmodeller, vilket har gett framgångar för verksamheten i Baltikum och Schweiz. www.avesco-cat.fi

Tapojärvi Oy är specialist på gruv- och fabrikstjänster, en föregångare inom cirkulär ekonomi. Företaget har årtionden av erfarenhet av att tillhandahålla gruvtjänster på ett säkert, högkvalitativt och lönsamt sätt. Tapojärvi verkar idag i flera gruvor som en integrerad del av produktionen. Företaget arbetar kontinuerligt med utveckling och forskning för att utveckla gruv- och industrisektorn. Tapojärvi-bolaget har 600 anställda. www.tapojarvi.fi

Yara är en global leverantör av gödningsmedel, industrikemikalier och miljöskyddsprodukter. I Finland har Yara tre produktionsanläggningar, varav en finns i Siilinjärvi där även den enda fosfatgruvan i Västeuropa är verksam. Yara Siilinjärvis huvudprodukter är gödningsmedel och fosforsyra. Gruvan ger världens renaste fosfat, från vilket fosfor avlägsnas som råvara för gödningsmedel. www.yara.fi