Ledande företag inom materialåtervinning  – föregångare inom  cirkulär ekonomi

Tapojärvi erbjuder lösningar för återvinning av industriella biprodukter och material som vanligen ses som avfall. Företaget skapar ny affärsverksamhet kring produkterna som tagits fram genom återvinningen av industrins biprodukter.

Våra processer sparar på naturresurser, eftersom det inte uppstår avfall för slutdeponering och behovet av råmaterial minskar betydligt.
Vi möter industrins utmaningar med innovativa och kostnadseffektiva lösningar, som alltid planeras kundspecifikt.

Tapojärvi tilldelades i Australien år 2010 priset som bästa slagghanterare och 2019 belönades företaget med det internationella slaggbehandlingspriset för innovativ teknologi.

Vi erbjuder också konsulttjänster över hela världen.

Mer information ges av:
Henri Pilventö
CCO
Tfn +358 40 1604414
fornamn.efternamn @ tapojarvi.fi