Publicerat: augusti 7, 2023

Gruvindustrin är grunden för det moderna samhället och den finska gruvdriften är i världsklass. Gruvdriften har utvecklats med stormsteg i Finland under de senaste årtiondena.

I branschen pågår den fjärde industriella revolutionen. Den innebär ökad robotik och digitalisering samt utnyttjande av artificiell intelligens i gruvdriften.

Produktionen får tillgång till en omfattande databank som kan utnyttjas för ständig förbättring av funktionerna.

Hos Tapojärvi märks utvecklingen inom gruvtekniken bland annat som förbättrad gruvsäkerhet och produktionssäkerhet. Inbesparingar genereras bland annat i energikällor och i utsläpp.

– Fjärrstyrda lastningsmaskiner har redan använts hos oss i nästan 20 år och fjärrstyrningen har visat sig fungera. Nu eftersträvas säkerhet och effekt i produktionen allt mera med hjälp av digitalisering och automation. Till exempel kan man i övervakningsrum styra utrustningen via kameror. Det finns givarteknik och artificiell intelligens som kan utnyttjas bland annat som stöd för underhåll och utrustningens livscykelplanering, berättar Juhani Ruokamo, teknisk chef hos Tapojärvi.

Tre framtida trender inom gruvtekniken hos Tapojärvi är elektrifiering, utsläppsminskning samt fjärrstyrning och fjärrövervakning.

– Det är dyrt att testa och utveckla  gruvteknik, men värt besväret. Säkerhetsnivån och produktiviteten förbättras ständigt, och vi kan minska de belastande faktorerna. Vår ambition är ett hållbarare och miljövänligare arbete i gruvorna.

Tekniskt utvecklingsarbete utförs bland annat genom att analysera maskiner och utrustning. Produktionsdata som företaget producerar används för att utveckla gruv- och fabriksserviceverksamheten. Data överlåts även till kunder och utrustningsleverantörer för att stödja deras utvecklingsarbete.

– Den tekniska utvecklingen leder till bättre produktionssäkerhet och produktivitet. arbetet blir mångsidigare och miljökonsekvenserna minskar. När utrustningen och anordningarna är i skick blir de anställdas arbetsmiljö bekvämare, renare och mera ergonomiska, säger Ruokamo.

Automationen har befarats leda till mindre jobb inom branschen. Hos Tapojärvi har det inte blivit så. Företagets personalstyrka har fördubblats under de senaste åren när företaget vuxit.

Gruvtekniken har utvecklats väldigt snabbt, eftersom kraven på gruvdriften ständigt ökar. Teknikens utveckling ökar utmaningarna och intresset för branschen.

– Som bäst innebär gruvteknikens utveckling bättre säkerhet för de anställda och längre arbetskarriärer, men även kraven på de anställda ökar. I framtiden krävs bredare kunskaper än till exempel endast färdigheter för mekaniskt underhåll.

I nuläget jobbar nästan 800 personer hos Tapojärvibolagen. Företagets kärnkompetens är lösningar som gäller cirkulär ekonomi samt gruv- och industritjänster.