Publicerat: mars 15, 2023

Vad är Tapojärvi? Det är en by i norra Finland. Det är också orten där familjen Tapojärvi kommer ifrån. Familjen Tapojärvi har utvecklat ett enmansföretag till en internationell företagsgrupp som nu sysselsätter nästan 800 personer i tre länder.Tapojärvi-koncernen är en global föregångare inom cirkulär ekonomi och specialiserad på gruvtjänster. Vi jobbar som en del av en cirkulär ekonomi i industriell skala som ständigt bearbetar industriella biprodukter och uppfinner nya lösningar för gruvindustrin. Våra tjänster i fabriker och gruvor minskar belastningen på klimatet och bevarar naturens jungfruliga material. Vi gör miljöhandlingar i industriell skala.