Publicerat: september 21, 2022

EU-bankens medel kommer att täcka Tapojärvis investering i ett innovativt slaggbehandling- och anrikningsverk i Umbrien, Italien. Projektet bidrar till omställningen mot en cirkulär ekonomi som minskar miljöpåverkan vid tillverkning av rostfritt stål. EIB:s finansiering backas upp av en EU-garanti från Investment Plan for Europe.

Att minska stålindustrins miljöpåverkan och samtidigt främjar en övergång till en cirkulär ekonomi och utveckling av innovativa processer. Detta är huvudmålet med Europeiska investeringsbankens (EIB) lån på 18 miljoner euro till Tapojärvi som är ett familjeägt, medelstort finskt företag som grundades 1955 och som är specialiserat på hanterings-, bearbetnings- och cirkulär ekonomi tjänster för gruv- och stålindustrin.
EIB-medlen stöds av en garanti från European Fund for Strategic Investments (EFSI) – huvudpelaren i Investment Plan for Europe – som kommer att täcka Tapojarvis investering i ett innovativt slaggbehandling- och anrikningsverk i Umbrien, Italien.

Projektet kommer även att täcka de inledande test- och upptrappningsfaserna för att omvandla slaggen till värdefulla biprodukter och minska deponeringen. Detta kommer att innebära användning av avancerad tillverkningsteknik i enlighet med Industri 4.0-principer, introduktion av innovativa återvunna produkter för främst byggnadsändamål, och minskad förbrukning av naturresurser och råvaror. På så sätt kommer projektet att stödja en övergång till en cirkulär ekonomi och bidra till att minska miljöavtrycket av en mycket förorenande industri.

Dessutom kommer projektet att öka Tapojärvis konkurrenskraft och öka skapandet av jobb i Umbrien, en italiensk sammanhållningsregion med högre arbetslöshet än genomsnittet inom EU. Projektet beräknas bidra till att skapa mer än 500 årsarbetskraft under implementeringsfasen.

Gelsomina Vigliotti, vice ordförande på EIB, sade:
”Projekt likt det hos Tapojärvi är väsentliga för att stödja övergången mot en mer cirkulär och hållbar ekonomi eftersom de bidrar till att minska miljöavtrycket från rostfria stålfabriker genom återvinning av värdefulla råvaror. Cirkulär ekonomi är ett nyckelinstrument för att bekämpa klimatförändringar och minska företagens beroende av import från tredje parter.”

Paolo Gentiloni, kommissionsledamot med ansvar för ekonomisade:
”Jag välkomnar stödet från EIB och Investment Plan for Europe till det finska företaget Tapojärvi. Finansieringen kommer att gå till en innovativ industrianläggning i Umbrien och användas till att utveckla sätt att omvandla slagg till värdefulla biprodukter och minska deponeringen. På så sätt kommer projektet att stödja den regionala ekonomin och skapa 500 jobb under implementeringsfasen samtidigt som det ökar återvinningen och minskar förbrukningen av naturresurser och råvaror inom stål- och gruvindustrin.”

Martti Kaikkonen, verkställande direktör, Tapojarvi Italia S.r.l., sade:
”Tapojärvi-projektet i Italien är en andra generationens miljöinnovativa slaggbehandlingsanläggning baserad på mer än 15 års erfarenhet av slaggbehandling och -produktion i Finland. Tapojärvi kommer att fortsätta sin internationalisering och utöka slaggbehandlingen och -produktionen till andra europeiska länder.”