Publicerat: mars 31, 2021

Alva, Tapojärvi och Elker har genom finskt affärssamarbete skapat en ny innovation, med vars hjälp allt värdefullt material som redan är i bruk återanvänds effektivt.

EU har identifierat 30 råvaror som används av industrin som kritiska. Om användningen av dem fortsätter på samma nivå eller ökar ytterligare kommer råvarorna att ta slut. Tillgången till kritiska råvaror måste förbättras för att trygga Europas försörjningstrygghet. 

Alva, Tapojärvi och Elker, experter som specialiserat sig på cirkulär ekonomi, gick samman för att lösa problemet.  

Som resultat av det finska affärssamarbetet skapades en ny innovation, med vars hjälp allt värdefullt material som redan är i bruk återanvänds effektivt. 

– Det är möjligt att återvinna mer kritiska material från elektroniskt avfall. Den lösning vi har utvecklat kommer att hjälpa alla elektroniktillverkare och SE-avfallsåtervinningsföretag, berättar Sakari Hietala, Elkers verkställande direktör. 

Gruvdrift utan dagbrott 

Syftet var att utveckla en urban mining-exportprodukt till den globala marknaden. Urban mining möjliggör gruvdrift utan dagbrott – utbytet är 100 gånger större jämfört med traditionell gruvdrift.  

– Den nya innovationen bygger på en hydrometallurgisk metod som just nu testas på en demoanläggning byggd vid Jyväskylä universitet. Efter experimentet kommer vi att börja kommersialisera lösningen, fortsätter Juha Koskinen, utvecklingschef på Tapojärvi.  

En ny typ av EE-återvinningsanläggning kommer att ta bort skadliga kemikalier och samla in kritiska material effektivt och rent. Till exempel guld och koppar är direkt lämpliga som industriella råvaror.  

Tidigare återvinningsteknik har bland annat baserats på smältning, varvid sällsynta jordartsmetaller har försvunnit bland andra metaller och slagg. 

Mångmiljonverksamhetens lilla koldioxidavtryck 

Innovation förbättrar återvinningen av material och bidrar till att bekämpa klimatförändringen. EE-återvinningsanläggningen har låg energiförbrukning och ett litet koldioxidavtryck.  

Bearbetningskapaciteten för en kommersiell återvinningsanläggning är en femtedel av allt kretskortsavfall i Europa. 

– Anläggningens potentiella årsomsättning är 700 miljoner euro, räknar Risto Ryymin, utvecklingschef vid Alva. 

Behovet av kritiska ämnen ökar ständigt i takt med att samhället elektrifieras. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller kommer att förbättra den europeiska försörjningstryggheten och den industriella verksamheten kan fortsätta även om Kina begränsar exporten av kritiska råvaror.  

Den finska urbana gruvan kan reproduceras och placeras var som helst i världen. 

Fakta: 

  • Bland annat trafik, infrastruktur och smart teknik är beroende av kritiska material. 
  • Hydrometallurgi är en metalltillverkningsteknik genom extraktion samt lösningsanrikning och rengöring. 
  • Projektet finansieras av Alva, Tapojärvi, Elker och Business Finland