Skyddsplatsen i Tapojärvis Kemi gruva finns på 350 meters djup. Ari Fritsch och Juhani Kemilä arbetar båda med underhåll inom gruvbrytningen, Ari som chef och Juhani som arbetsledare. 

Underhållet omfattar i praktiken underhåll, service och reparationer av brytningsmaskiner – med andra ord att maskinerna hålls igång och fungerar.

– I praktiken sköter vi planering, organisering och övervakning, sammanfattar Juhani.

– Ibland blir vi tvungna att smutsa ner blåställen också i viss grad, fortsätter Ari.

– Ari har ju en så bred kompetens att han också i något större utsträckning deltar i reparationer, medan jag inte gör det så mycket, grinar Juhani.

 

Tapojärvi erbjuder möjligheter för fortlöpande utbildning

Tapojärvi har en relativt omfattande serviceorganisation. Enlig Juhani är det mycket få företag inom branschen som har egen underhållspersonal. Tapojärvis Kemi gruva har under marken separata underhållslokaler så att man själv kan sköta underhållet.

– Den största skillnaden jämfört med arbete ovan mark är att klimatet här håller jämn kvalitet. Vädret är alltid det samma, sommar och vinter, skrattar Juhani.

Dagens brytningsmaskiner karaktäriseras av mycket ny teknik, automation och exempelvis CAN-teknik. Alla dessa skapar också ett flertal möjligheter. I framtiden kommer det säker att finnas ett stort behov av sakkunniga inom branschen. Både Ari och Juhani anser att man hos Tapojärvi klart har satsat på utbildning och upprätthållande av kompetensen bland medarbetarna.

– Vi har fått utbildning, och utbildning ordnas också fortlöpande för exempelvis hydraulik- och elavdelningen, berättar Juhani.

 

”Schysst stämning”

Juhani och Ari har ett nära samarbete. Båda uppger att de trivts mycket bra hos Tapojärvi. De tycker att de har ett mycket bra arbetsgäng – man får alltid hjälp när det behövs.

– Visst har jag trivts, och åtminstone jag anser att det i dag är mycket viktigt att man trivs i sitt arbete. Det blir ingenting, om man inte trivs i arbetet. Arbetet är varierande, arbetskompisarna bra bortsett från den där Kemilä, säger Ari, grimaserar åt Juhani och fortsätter:

– Vi har en schysst stämning. Det har inte känts tråkigt att komma till arbetet.

– Alla har ju ibland en dålig dag, men i princip har det alltid varit trevligt att komma till jobbet. Många av arbetskompisarna har blivit goda vänner som vi också umgås med på fritiden. Ari och jag ringer också till varandra, även när vi inte har arbetsskiften samtidigt, dvs. när den ena jobbar och den andra är ledig. Vi diskuterar också många andra saker än arbete, berättar Juhani.

 

Man lär sig mycket nytt i arbetet

Utöver ett bra arbetsgäng och ett varierande arbete uppskattar Ari och Juhani i synnerhet att man i arbetet får lära sig nya saker.

Ett bra ställe där man kan växa, konstaterar Juhani.

– Man lär sig också mycket nytt, instämmer Ari.

– Ari har nog inte vuxit alls på längden, grimaserar Juhani med glimten i ögat.

– Nej, det har jag nog inte gjort på en tid, skrattar Ari.