Vi verkar lokalt och tänker globalt

Vi på Tapojärvi arbetar på flera fabriksanläggningar, där vi  fungerar som en del av kundernas produktionsprocess. Vi har årtionden av erfarenhet av olika fabrikstjänster samt industri- och transporttjänster. Vi utvecklar vår kompetens kontinuerligt i samarbete med våra kunder. Med vår verksamhet säkerställer vi effektiva och trygga fabrikstjänster för våra kunder.

 

Specialkompetens: 

 • Materialhantering och bearbetning
 • Lastning
 • Transport
 • Krossning
 • Siktning
 • Torkning
 • Produktionsmatning
 • Tömning av granulerings bassäng
 • Hantering av kyld slagg
 • Underhåll av götgjutningsdiket
 • Rivning av grytor
 • Slagg separering
 • Inmatning av råvaror

Försäljning:

Henri Pilventö
CCO
fornamn.efternamn @ tapojarvi.fi