Publicerat: november 18, 2021

Tapojärvi Innovation Challenge 2021-tävligens vinnarteam bestod av Jaakko Kaksonen, Mirja Tuuri, Juho Röytiö samt Henna Pernu, som inte var närvarande vid evenemanget.

Teammedlemmen i det vinnande teamet Mirja Tuuri i Tapojärvi Innovation Challenge år 2021 uppger att utvinningsbranschen var för henne själv ett mycket avlägset begrepp.

– Det beror förmodligen delvis även på att jag ursprungligen kommer från ett område där det inte finns utvinningsindustri varför man inte heller kommer att tänka på utvinningsindustrin. Så här efteråt tänkt kan jag helt ärligt säga att jag tittar på gruvindustrin med ett helt nytt intresse, funderar Tuuri

– Tävlingen var verkligen intressant och det var trevligt att kunna utföra ett skolprojekt som grundar sig på ett praktiskt problem och som man på riktigt skulle kunna hitta en lösning på. Finalen som Tapojärvi arrangerade var verkligen en fin erfarenhet i vilken man kunde se hur arbetslivet som bäst skulle kunna vara.

Även Jaakko Kaksonen konstaterar att gruvindustrin inte var bekant för honom annat än i form av aktieinvesteringar i branschens företag. Han har blivit medveten om gruvbranschens affärsmässiga potential, framför allt i och med den tilltagande användningen av batterikemikalier.

Deltagande i tävlingen och introduktion i Tapojärvis företagsverksamhet ökade Kaksonens intresse för branschen.

– Jag upptäckte att det är mycket annat också än enbart gruvverksamheten. Särskilt är det frågorna kring cirkulär ekonomi och hållbar utveckling som intresserar inom denna bransch. Det skulle vara verkligen intressant att vara med och utveckla gruvteknologin och framför allt att få vara med och omvandla ”avfall” till lukrativ affärsverksamhet.

Framtidens aktörer är intresserade av cirkulär ekonomi

För Juho Röytiö har gruvindustrin och mineralklustret varit någorlunda bekanta genom sommarjobben.

Han har arbetat två somrar vid Outokumpu stålfabrik i Torneå i ferrokromproduktion där han har

introducerats i de aktuella ämnena.

– Genom sommarjobben har branschen börjat intressera framför allt ur cirkulär ekonomiperspektivet, uppger Röytiö.

Enligt Röytiö och andra studenter är Innovation Challenge ett mycket positivt tillskott till Product development- kursen. Han uppger att samarbetet med Tapojärvi (och UPM) i form av tävling gav värdefull erfarenhet från det verkliga livet om produktutveckling som en del av akademisk kurs. Samtidigt ökade den industribranschens synlighet bland studenter.

– Denna tävling var en verkligen intressant chans att se och titta på gruvindustrin och cirkulär ekonomi ur en sådan synvinkel som man annars sannolikt inte skulle ha mött, säger Röytiö.

Att arrangera tävlingen är enligt Röytiös åsikt ett starkt bevis för att Tapojärvi är intresserat av framtidens aktörer och nya idéer till och med från studenter som inte har tidigare erfarenheter eller know-how om gruvindustrin eller cirkulär ekonomi.

– Det visar att företaget är en föregångare och orienterat mot framtiden, summerar Röytiö.

Han tror att samarbete och tävling även ger nytta i framtiden – om inte annars så genom erfarenhet.

– Jag hoppas att detta inte stannar här utan först är en början till samarbete med Tapojärvi.