Publicerat: april 13, 2022

Riku Palo började på Tapojärvi som sommarjobbare och arbetar nu heltid som gruvdriftsutvecklare på hemorten Sodankylä

“Tapojärvi är en intressant arbetsplats och en rak arbetsgivare. Lönen är alltid rätt och betalas alltid i rätt tid. Det är också en säker arbetsplats eftersom man lägger mycket fokus på säkerheten för de anställda och att ständigt förbättra den. Och om du gör ditt jobb väl finns det alltid arbetstillfällen. På Tapojärvi finns det alltid goda arbetstillfällen för duktiga anställda”, säger Riku Palo från Sodankylä som även studerar maskinteknik.

Riku Palo har sommarjobbat på Tapojärvi sedan 2018.

“Under sommaren 2018 körde jag gruvtruck vid Kemi-gruvan. Numer arbetar jag som förman vid Kevitsa-gruvan och skriver samtidigt på mitt examensarbete. Det är fantastiskt att kunna jobba så nära hemmet och utveckla gruvdriften hos Tapojärvi. ”

Riku Palo gick merkonomlinjen på yrkesskolan men var redan sedan innan intresserad av tunga lastfordon. Han sökte sig därför till universitetet i Oulu/Uleåborg där han nu studerar maskinteknik.

“När jag började på Tapojärvi fick jag god vägledning om arbetsuppgifterna av min förman, Tervo Aria. Mästare-lärningmodellen är en funktionell metod för introduktion på arbetsplatsen. Jag har lärt av experter och är fullärd för mitt arbete. Stämningen är också toppen här!”

Riku Palo säger att det är stor skillnad på verksamheten mellan olika anläggningar. Det finns stora skillnader mellan Tapojärvi-anläggningarna vid Kemi-gruvan och Sodankylä.

“Jag känner mig mycket lyckligt lottad att ha varit gruvtrucksförare vid en stor anläggning och att nu vara förman vid en liten anläggning där jag har många olika arbetsuppgifter. Detta har lärt mig mycket. Här måste man verkligen tänka igenom sina arbetsuppgifter och man ges alltid tillfälle att ta ansvar om man är beredd på det. Med tid och hårt arbete sätter endast fantasin gränser!”

Förutom arbetsuppgifterna som förman är han också ansvarig för att samordning av arbetarskyddet och ingår även i kommunikationsteamet för Tapojärvi. Han arbetar veckoskift och under de lediga veckorna skriver han på sitt examensarbete som handlar om tids- och platsmässig övervakning av arbetsutrustning.

Examensarbetet handlar om bevakning av drifttimmar, ålder och underhåll av utrustningen utifrån dieseltimmar. 

“Jag ska försöka bli färdig med examensarbetet i juni. Målet är att tillämpa resultaten även vid andra Tapojärvi-anläggningar.”

Ett familjeföretag där man känner sig hemma

Riku Palo talar passionerat om sitt jobb. Han vill också ge ett par tips till de som söker sommarjobb i år, som vill arbeta med cirkulär ekonomi och vid Tapojärvis gruv- och processanläggningar. Det första tipset är att ringa.

“Kontakta oss och var aktiv. Var inte rädd att ringa eller kontakta oss på annat sätt. ”

Det andra tipset handlar om de jobbsökandes egenskaper.

“Viktigast är grundinställning, flit och kompetens. Ens grundinställning är avgörande, flit och hårt arbete gör att kompetensen ökar undan för undan. ”

Hur ser Riku Palo på sin egen framtid hos Tapojärvi?

“Jo. Jag vill gärna jobba kvar på Tapojärvi. Det är ett företag som passar mig perfekt. Jag refererar faktiskt alltid till företaget som ’oss’. Det känna faktiskt lite grann som det var mitt eget företag och anläggning. Något som jag tar hand om som vore det mitt eget. Vid Kevitsa-gruvan har vi vår egen grupp, våra egen utrustning och vårat eget team. Jag hoppas allt detta påverkar våra arbetsresultat. ”