Mångsidig samarbetspartner inom gruvtjänster

Tapojärvi har årtionden av erfarenhet av gruvtjänster såväl under jord och i dagbrott. 

För närvarande arbetar vi som en permanent del av produktionen i flera gruvor. Företaget utför fortlöpande utvecklings- och forskningsarbete för att utveckla gruv- och industribranschen. 

Tapojärvi söker tillstånd för en inhemsk järn- och koppar-guldgruva i Kolari.

 

Specialkompetens:

 • Brytning
 • Borrning
 • Laddning
 • Bultning och nätning
 • Betongsprutning
 • Vajerförstärkning
 • Djuphålsborrning
 • Lastning och transport
 • Bergrensning
 • Media
 • Skutknackning
 • Bevattning
 • Krossning och siktning
 • Vägunderhåll

Försäljning:

Henri Pilventö
CCO
fornamn.efternamn @ tapojarvi.fi