Markku Palovaara och Maria Mäntylä har redan många år arbetat tillsammans. Maria arbetar som miljöingenjör hos Tapojärvi Oy:s dotterbolag Hannukainen Mining Oy, och Markku i sin tur som projektarbetare hos Tapojärvi. Båda har trivts bättre än väl i sitt arbete. 

Marias arbetsbeskrivning omfattar för tillfället många frågor som gäller beviljande av miljötillstånd.

– Vi arbetar tillsammans med en konsult. Därtill svarar jag för kvalitetsärenden i anslutning till våra projekt. Jag gör också utvecklingsprojekt för Tapojärvi Oy, berättar Maria.

Som projektarbetare har Markku en mycket mångfasetterad arbetsbeskrivning.

– I regel gör jag litet av varje – jag hjälper till med dokumenthanteringen och dessutom har jag uppdaterat till exempel processchemana. Nu just är det italienska projektet mycket inspirerande för mig. Bordet för detta är på sätt och vis tomt, dvs. helt nya ritningar görs för projektet. Det är mycket intressant, sammanfattar Markku.

 

Mångsidiga uppgifter och möjligheter att påverka gör att arbetet blir intressant

Ursprungligen började Maria sin karriär hos Tapojärvi på Outokumpu fabrik i Torneå. Hon arbetade som produktionsassistent, gjorde produktionsanteckningarna, upprätthöll volymen i ton för hjullastarförarna och skötte löpande ärenden.

– Helt i början av din anställning var det ju jag som gav dig arbetsuppgifter. Du fick mäta grundvattennivåerna. Vi bröt också sten och behandlade prover. Och nu gör vi då processcheman, berättar Maria leende för Markku.

– I arbetet är det mycket viktigt för mig att jag verkligen kan påverka vilken typ av gruva vi håller på att anlägga. Vi vill sköta miljöfrågorna väl och i dessa också inkludera återvinningsekonomi, betonar Maria.

 

Arbetsgemenskapen är som en stor familj

Både Maria och Markku trivs bra med sitt arbete.

– För mig känns det som om jag vore en del av Tapojärvi Oy:s familj. Det känns som att jobba för en egen familj, och därför vill man göra allting bra, beskriver Maria.

Det internationella inslaget i Markkus arbete är mycket starkt i dag. Han samarbetar mycket med franska, tyska, spanska och i synnerhet italienska partner.

– Åtminstone jag har trivts mycket bra. Ibland får jag hemifrån meddelanden om att jag nog kunde lämna stället mellan varven, grimaserar Markku.

– Jag kan inte tänka mig en bättre arbetsgivare, sammanfattar Maria.