Publicerat: april 7, 2022

“En stark aktör som håller sitt ord. Handlar i enlighet med vad som avtalats. Kan vara en god sparringpartner för kunden. De tar också hänsyn till gruvindustrins egenheter och speciella infrastrukturfunktioner.” Agnico Eagle

“De gör alltid det de har sagt att de ska göra. En stark aktör som reagerar snabbt på uppkomna problem. De har allt på plats och Tapojärvi skapar mervärde för oss.” SSAB

“En partner som är bra på att ta fram lösningar. Fokuserar på säkerhet och är flexibla. Bästa tänkbara samarbetspartner”. LKAB

“En stark aktör med mångsidig expertis som utmärker sig på marknaden. Tapojärvi är en utmärkt serviceleverantör. Deras styrka ligger också i deras djärva förhållningssätt i olika frågor och ambitionen att visa oss konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva lösningar.” Outokumpu

“Tapojärvi är en pragmatisk samarbetspartner som man alltid kan diskutera med och som hjälper oss att lösa våra problem. De lyssnar till våra önskemål och är lyhörda för våra behov. De kommer med förslag om hur vår prestation kan förbättras så att vi uppnår de mål vi satt för samarbetet. Samarbetet fungerar mycket bra.” Acciaterni

“Ett proaktivt företag. Personalen är kunnig och motiverad och jobben utförs alltid på bästa sätt.” Boliden

“En entusiastisk och allt viktigare aktör i branschen. Tapojärvi har rätt kompetens för jobbet och upphör aldrig att innovera. Ett företag som bidrar med fräscha och okonventionella lösningar för schaktnings- och gruvindustrin. De skapar mervärde både för sig själva och för sina kunder.” Yara

“Tapojärvi har under en lång tid skaffat sig god erfarenhet och kunskaper om gruvindustrin. Det är deras främsta styrka. Driften i övrigt i allmänhet okomplicerad. I praktiken löper driften inom gruvdrift och annan verksamhet smidigt och de har den kompetens som behövs.” Sotkamo Silver

“De utvecklar ständigt något nytt och investerar ordentligt på nyheterna.  Förnybar energi används och skapar innovationer. Detta är framtiden och mycket positivt för oss.”Terrafame

(Detta var inte citat från en person per kund utan vi har sammanställt dem utifrån de kommentarer vi fått från flera olika personer i samma företag)

Så beskrevs Tapojärvis styrkor och samarbetsrelationer av kunderna i den enkät om kundnöjdhet som genomfördes i november 2021. Enkäten genomfördes online och med telefonintervjuer. Samtliga nuvarande kunder till Tapojärvi deltog.

“Net promoter score har nu nått utmärkta 56. Det är särskilt glädjande att 59 % av kunderna föredrar att samarbeta med Tapojärvi framför andra liknande partner. Det var även bra att få ta del av kundernas önskemål och utvecklingsförslag så att vi kan förbättra vårt samarbete ytterligare ”, säger Pilventö.

Mest av allt önskade sig önskade kunderna förbättrad kommunikationer och ett ökat värdeskapande.

“Vi kan öka kundernas lojalitet genom att hjälpa dem uppnå deras egna affärsmål, som att förbättra produktivitet och resursanvändning, reducera buller, reducera mängden avfall och förbättra hållbar utveckling”, säger Pilventö.

Tydligare målsättningar och rapportering av relaterade framsteg i förhållande till dessa liksom närmare samarbete med lokala aktörer och ledning hörde även till önskemålen.

“Även om vårt fokus på säkerhetsarbete lett till större kundnöjdhet finns det alltid utrymme för fler förbättringar.”

Jämfört med enkäten om kundnöjdhet för tre år sedan har kundnöjdheten ökat till ett genomsnitt på 3.9 i den aktuella enkäten, jämfört med 3.6 för tre år sedan.