Publicerat: september 8, 2022

Tapojärvi-gruppen består av sju bolag. I själva koncernen ingår Tapojärvi Oy, Tapojärvi Italia S.r.l., Tapojärvi Sverige Ab och Hannukainen Mining Oy.

– När man ser till helheten och läser de här sidorna inser man hur många saker vi redan utför när det gäller olika typer av produktion. Detta tack vare vårt enorma forskningsarbete och i synnerhet vad vi alla inom Tapojärvi-gruppen betyder för varandra, säger Mari Pilventö, tillförordnad VD.

I denna rapport presenteras de viktigaste uppgifterna om koncernbolagen.