Tapojärvi har som mål att vara världsledande inom området industriell cirkulär ekonomi år 2035

Tapojärvi är specialiserat på gruv- och brukstjänster samt lösningar för cirkulär ekonomi. Tapojärvi verkar som en del av en cirkulär ekonomi i industriell skala som ständigt bearbetar industriella biprodukter och förnyar nya lösningar för gruvindustrin.

Bruket och gruvtjänsterna hos detta nästan 70 år gamla finska familjeföretag minskar klimatbelastningen och sparar in på jungfruliga naturresurser. Tapojärvi producerar hållbara produkter och tjänster. Hållbarhet och säkerhet är själva hjärtat av Tapojärvis verksamhet.

Tapojärvi består av totalt sju företag. Följande är koncernbolag: Tapojärvi Oy, Tapojärvi Italia S.r.l, Tapojärvi Sverige Ab och Hannukainen Mining Oy. Tapojärven Kiinteistöt Oy är ett närstående företag som bygger och förvaltar fastigheter.  Recurso Oy är ett flottförvaltningsföretag som arbetar i nära samarbete med Tapojärvi Oy. Det köper, säljer och hyr ut maskiner för användning av Tapojärvi Oy och dess dotterbolag.

Med solida ekonomiska och materiella resurser strävar bolaget efter att upprätthålla lönsam affärsverksamhet på lång sikt.

Tapojärvi är ett tredje generationens familjeföretag. Företaget är byggt på de värderingar som efterlevs av Esko och Orvokki Tapojärvi. Tapojärvi följer dessa värderingar i sin dagliga verksamhet.

Mission

Nya lösningar för ett hållbart liv

Värden

Säkerhet, kompetens, effektivitet, lönsamhet

Vårt sätt att arbeta

Vi bär ansvar för säkerhet, kvalitet och miljö