Publicerat: januari 27, 2023

Resultatet förbättrades med över 200 meter per löpare

En av årets mest motsedda händelser i Tapojärvi-koncernens företag är Tapojärvi Cooper som löps varje år.

År 2022 deltog 277 löpare i testet, dvs. en dryg tredjedel av alla arbetstagare. Antalet nya löpare var 143. Deltagandet i konditionstestet är frivilligt.

Löparna belönas varje år med en motionsbonus på 100–400 euro enligt bedömningstabellen för konditionsnivån i Cooper-testet. Även de bästa förbättrarna belönas varje år.
År 2022 utbetalades 69 400 euro i löpbonus, vilket är 11 500 euro mer än året tidigare. Antalet kilometer som löptes var 602,1.

– När man jämför antalet löpta meter i genomsnitt med till exempel talen före 2018, är sträckans längd i klar ökning. Resultaten förbättras alltså, vilket är bra, säger tillförordnad vd Mari Pilventö glatt med en blick i resultattabellen.

Tapojärvi Coopers syfte är att stimulera arbetstagarna att röra på sig och sköta om den egna konditionen.

– Att främja hälsa och välmående i arbetet är en gemensam sak. En bra kondition hjälper till att orka i arbetet, fortsätter Pilventö.

Tapojärvis välmående i arbetet stöds också med Smartums motions- och massageförmån. Dessutom är alla anställda hos Tapojärvi medlemmar i Tapojärvi Sport Club.Sport Clubs verksamhet genomförs specifikt för olika verksamhetsställen under ledning av produktionschefen. Verksamhetsstället organiserar bl.a. genomförande och rapportering av motionsutövandet.

– Varje år erbjuder Sport Club också betalning av avgifter för deltagande i vissa sportevenemang, såsom skidevenemanget Havslapplands Laturetki, Terwamaraton eller Ruskamaraton. Dessutom har Tapojärvi interna veckolånga lagträningar, bland annat i innebandy och ishockey.

Utöver Tapojärvi Cooper har Tapojärvi en årlig motionsutmaning. I motionsutmaningen antecknar arbetstagarna hur många kilometer eller timmar de motionerar. Produktpriser och ett presentkort på 100 euro lottas ut bland alla motionärer. Den mest aktiva motionären belönas också.

Motionsmålet uppnåddes inte 2022. Målet var satt till 45 000 kilometer eller 5 000 timmar. Resultatet blev mindre än målet. Totalt antecknades 40 175,25 motionskilometer och 3 870 motionstimmar. De mest populära grenarna var cykling, skidåkning, gång och löpning.

Tapojärvi Cooper2022202120192018
Löpare totalt277246199147
Kilometer totalt602,01527,95432283
Meter i genomsnitt2 173,322 146,132 1721 947
Genomsnittsålder37,8239,2336,3331,13
Belöningar i €69 40057 90048 20030 700
Nya löpare143 12166