Publicerat: november 2, 2022

I våras startade Vanda stad en innovationstävling i syfte att utveckla staden. Teman för tävlingen var lösningar för vardagsservice, blomstrande stadskärnor och bekämpning av klimatförändringarna.

Tapojärvis intressebolag ECOnsulting Oy deltog i tävlingen med den geopolymera reparationsasfalten Geofix.

– Med den nya innovationen kan man förbättra trafiksäkerheten, minska mängden skador på däck och fälgar, trygga ett kostnadseffektivare vägunderhåll samt minska klimatavtrycket från reparation av vägar, berättar Juha Koskinen, utvecklingschef vid Tapojärvi och verkställande direktör för ECOnsulting. Vanda har som mål att vara kolneutral senast 2030.

– Traditionellt sett brukar man laga asfalt under kalla förhållanden med kallasfalt, som är en billig, men inte ekologisk, hållbar eller kostnadseffektiv metod. Geopolymer reparationsmassa för asfalt är en ny teknologi som är mer ekologisk, hållbar och kostnadseffektiv än kallasfalt. Innovationstävlingen fick in totalt 174 idéer, varav 15 vinnarkandidater kommer att finansieras fram till slutet av 2023. En av vinnarna är reparationsasfalten.

– Det är viktigt att man använder cirkulära produkter inom den offentliga infrastrukturen. Vår innovation kommer att användas för att förbättra skicket på vägarna i Vanda kostnadseffektivt och med ett lågt klimatavtryck under nästa år.

Förhoppningsvis kommer även andra kommuner att ta efter Vanda, säger Koskinen och fortsätter:

– Ett effektivt samhälle gynnar alla. Geofix bidrar till det genom att förbättra kostnadseffektiviteten vid underhåll av asfaltsvägar på ett ekologiskt sätt, vilket innebär att samhällets pengar istället kan användas till andra viktiga saker. Så ser jag på det.

Varför geopolymer reparationsasfalt?

Resurserna som avsätts för asfaltsbeläggning har minskat och klimatförändringarna har gett oss varmare vintrar, vilket har lett till att behovet av att laga vägarna har ökat. Asfaltshål utgör en fara i trafiken och är en av orsakerna till att däck och fälgar går sönder.

Den icke-organiska geopolymermassan innehåller inga fossila oljebaserade råvaror och är därför miljövänligare än traditionella asfaltsreparationsprodukter.

Geopolymermassan är lika enkel att använda rent arbetstekniskt, men har klart bättre hållbarhet och vidhäftningsförmåga än kallasfalt. Reparationer med geopolymermassan håller flera gånger längre, vilket minskar antalet vägreparationer och de totala reparations- och underhållskostnaderna.