Publicerat: mars 31, 2023

Hos Tapojärvi är säkerheten en del av det dagliga arbetet. Säkerheten är något som varje medarbetare tar ansvar för.

Verksamheten präglas av en god säkerhetskultur. Säkerhetskulturen innebär förutom arbetssäkerhet även rutiner som säkerställer att var och en kommer hem frisk från jobbet. Här ingår arbetsenhetens och individens förmåga att se risker i jobbet, förmåga att förbereda sig för dem samt daglig utveckling av säkerheten.

– Säkerhet är lagarbete, något man jobbar för tillsammans. Säkerheten grundar sig på introduktion, systematiskt förutseende och iakttagande av föreskrifter, berättar Juho Pesonen, som är arbetssäkerhetskoordinator hos Tapojärvi.

Tapojärvis alla verksamhetsorter har en egen arbetssäkerhetskoordinator. Arbetssäkerhetskoordinators huvudsakliga uppdrag är att främja förutseende säkerhetsarbete samt att förbättra informationsgången både inom arbetsplatser och mellan dessa.

– Förutseende åtgärder är bland annat att utnyttja arbetskortmallen i det dagliga arbetet, möten inom arbetsenheterna, säkerhetsrundor samt observationsanmälningar. Observationer görs om händelser som kunde ha lett till en olycka, tillbud, försvagad hälsa eller miljöpåföljd. Dessutom görs observationsanmälningar även om sådant som man lyckats med, fortsätter Pesonen.

Eftertanke och förutseende av risker har stor betydelse i det dagliga säkerhetsarbetet.

Martti Kaikkonen är operativ chef hos Tapojärvibolagen och betonar varje medarbetares ansvar för säkerhetsarbetet.

– Var och en har möjlighet att välja rätt slags skyddsutrustning, verktyg och utrustning till maskiner samt utföra jobbet med iakttagande av säkerhetsföreskrifterna. Säkerhetsarbetet pågår ständigt och är närvarande i all verksamhet, betonar Kaikkonen.

Resultaten märks i det dagliga arbetet

När man se på säkerhetsstatistiken är det tydligt att åren inte liknar varandra. På lång sikt har arbetssäkerheten förbättrats hos Tapojärvi till exempel genom säkerhetsobservationer.

– Med hjälp av anvisningar som görs efter observationer har vi eliminerat många risksituationer, nämner Tomi Unhola, produktionschef och arbetssäkerhetskoordinator vid ferrokromanrikningen i Torneå.

Numera har även medarbetarna förbundit sig till säkerhetsföreskrifterna och till skyddsutrustningen.

– Till exempel ögonskydd används numera mycket oftare än tidigare. Olyckor gör människor försiktigare – numera har vi inte lika många ögonhändelser som förut, berömmer Unhola.

Misslyckanden och fel lyfts fram tydligt, för att medarbetarna ska ta lärdom av dem.

– Det finns fortfarande mycket som vi behöver bli bättre på. När man är tillfreds slutar man utvecklas, sägs det. Arbetssäkerhet är enkelt på det sättet att man börjar från noll varje dag och man kan inte släppa den, summerar Juho Pesonen.