22 timmar |

Säkerhetsarbetet startar om varje dag och timme

Hos Tapojärvi är säkerheten en del av det dagliga arbetet. Säkerheten är något som varje medarbetare tar ansvar för. Verksamheten präglas av en god säkerhetskultur. Säkerhetskulturen innebär förutom arbetssäkerhet även rutiner som säkerställer att var och en kommer hem frisk från jobbet. Här ingår arbetsenhetens och individens förmåga att se risker i jobbet, förmåga att […]

1 år |

Tapojärvis tillförordnad verkställande direktör Mari Pilventö invald i Gruvindustri rf (FinnMin) styrelse

Den 26 november 2021 valde Gruvindustriföreningen en ny styrelse med Jani Lösönen, vd för Agnico Eagle Finland Oy, som ordförande. Fem nya medlemmar anslöt sig till styrelsen. Dessutom ökade antalet medlemmar med en. De nya medlemmarna är verkställande direktör Noora Ahola (Mawson Oy), tillförordnad verkställande direktör Mari Pilventö (Tapojärvi Oy), direktör Hannele Vuorimies (Metso Outotec […]