1 år |

Tapojärvis tillförordnad verkställande direktör Mari Pilventö invald i Gruvindustri rf (FinnMin) styrelse

Den 26 november 2021 valde Gruvindustriföreningen en ny styrelse med Jani Lösönen, vd för Agnico Eagle Finland Oy, som ordförande. Fem nya medlemmar anslöt sig till styrelsen. Dessutom ökade antalet medlemmar med en. De nya medlemmarna är verkställande direktör Noora Ahola (Mawson Oy), tillförordnad verkställande direktör Mari Pilventö (Tapojärvi Oy), direktör Hannele Vuorimies (Metso Outotec […]