5 dagar |

Tapojärvi utvecklar den cirkulära ekonomin och gruvtekniken

Olika industrigrenar samt gruvbranschen har en avgörande roll i arbetet med att ta fram teknik som bekämpar klimatförändringen. För elbilar, nya klimat- och energilösningar samt digitaliseringen behövs industrins råämnen. En del råämnen kan tillvaratas genom återvinning, men endast det räcker inte till för att täcka till exempel efterfrågan på metaller som uppstår till följd av människornas […]

6 dagar |

Året 2022 höjdpunkter samlade i en tidning

Tapojärvi-gruppen består av sju bolag. I själva koncernen ingår Tapojärvi Oy, Tapojärvi Italia S.r.l., Tapojärvi Sverige Ab och Hannukainen Mining Oy. I denna rapport presenteras de viktigaste uppgifterna om koncernbolagen. – När jag läste förra årets sammanfattning kände jag att raden av ovanliga år aldrig tar slut. År 2022 började med att covid-19 fortsatte härja […]

4 månader |

Tapojärvi är ute i världen en erkänd aktör inom industriell cirkulär ekonomi

Tapojärvi är ett finskt multinationellt bolag som grundades 1955, och är verksamt i Finland, Sverige och Italien. Tapojärvi fokuserar på tjänster som gäller industriell cirkulär ekonomi och på gruvdrift. Några decennier tillbaka i tiden tillhandahöll Tapojärvi på traditionellt sätt industri- och gruvtjänster som entreprenader. När man jobbade märkte man att värdefulla råämnen försvann i olika […]

6 månader |

Säkerhetsarbetet startar om varje dag och timme

Hos Tapojärvi är säkerheten en del av det dagliga arbetet. Säkerheten är något som varje medarbetare tar ansvar för. Verksamheten präglas av en god säkerhetskultur. Säkerhetskulturen innebär förutom arbetssäkerhet även rutiner som säkerställer att var och en kommer hem frisk från jobbet. Här ingår arbetsenhetens och individens förmåga att se risker i jobbet, förmåga att […]

2 år |

Tapojärvis tillförordnad verkställande direktör Mari Pilventö invald i Gruvindustri rf (FinnMin) styrelse

Den 26 november 2021 valde Gruvindustriföreningen en ny styrelse med Jani Lösönen, vd för Agnico Eagle Finland Oy, som ordförande. Fem nya medlemmar anslöt sig till styrelsen. Dessutom ökade antalet medlemmar med en. De nya medlemmarna är verkställande direktör Noora Ahola (Mawson Oy), tillförordnad verkställande direktör Mari Pilventö (Tapojärvi Oy), direktör Hannele Vuorimies (Metso Outotec […]