7 månader |

Tapojärvi är intressant för jobbsökare –  mera än 700 personer sökte jobb år 2022

Tapojärvi väcker intresse på branschens arbetsmarknad. År 2022 sökte över 700 personer jobb hos Tapojärvi. Totalt 772 ansökningar inkom. En del sökte flera olika jobb.– Vi har haft många sökande under de senaste åren, fastän det pratas om arbetskraftsbrist.  I nuläget har Tapojärvi lediga sommarjobb i Siilinjärvi, säger Tapojärvis förvaltningschef Janne Alatalo.Inom gruv- och industriprocesserna […]

8 månader |

Säkerhetsarbetet startar om varje dag och timme

Hos Tapojärvi är säkerheten en del av det dagliga arbetet. Säkerheten är något som varje medarbetare tar ansvar för. Verksamheten präglas av en god säkerhetskultur. Säkerhetskulturen innebär förutom arbetssäkerhet även rutiner som säkerställer att var och en kommer hem frisk från jobbet. Här ingår arbetsenhetens och individens förmåga att se risker i jobbet, förmåga att […]

1 år |

Tapojärvis nya affärsenhetschef är säker på att gruvindustrin kommer att växa i Europa

Alltfler gruvor behöver bekämpa klimatförändringarna Vesa-Matti Leiviskä, 26, tidigare marknadsföringsspecialistpå Tapojärvi och nu affärsområdeschef för gruvtjänster tror på branschens starka tillväxt. Efterfrågan på metaller och den höga prisnivån ökar behovet av gruvtjänster liksom nya investeringar i branschen för att underlätta en grön omställning till 2035. Den gröna omställningen stödjer såväl den nödvändiga omstruktureringen av ekonomin […]

2 år |

Tapojärvis tillförordnad verkställande direktör Mari Pilventö invald i Gruvindustri rf (FinnMin) styrelse

Den 26 november 2021 valde Gruvindustriföreningen en ny styrelse med Jani Lösönen, vd för Agnico Eagle Finland Oy, som ordförande. Fem nya medlemmar anslöt sig till styrelsen. Dessutom ökade antalet medlemmar med en. De nya medlemmarna är verkställande direktör Noora Ahola (Mawson Oy), tillförordnad verkställande direktör Mari Pilventö (Tapojärvi Oy), direktör Hannele Vuorimies (Metso Outotec […]