8 månader |

Tapojärvis nya affärsenhetschef är säker på att gruvindustrin kommer att växa i Europa

Alltfler gruvor behöver bekämpa klimatförändringarna Vesa-Matti Leiviskä, 26, tidigare marknadsföringsspecialistpå Tapojärvi och nu affärsområdeschef för gruvtjänster tror på branschens starka tillväxt. Efterfrågan på metaller och den höga prisnivån ökar behovet av gruvtjänster liksom nya investeringar i branschen för att underlätta en grön omställning till 2035. Den gröna omställningen stödjer såväl den nödvändiga omstruktureringen av ekonomin […]