4 veckor |

Nya sätt att använda biprodukter från industrin

Tapojärvi Innovation Challenge är en utmaning till studenter att ta fram ny affärsverksamhet som anknyter till cirkulär ekonomi Tapojärvi arrangerar för studenter på magisternivå tävlingen Innovation Challenge, i syfte att rekrytera ny kompetens och få moderna visioner för produktifieringen av industriella biprodukter. I år arrangerades tävlingen redan för tredje gången. Till tävlingen ansökte totalt 29 […]

2 månader |

Tapojärvi utvecklar den cirkulära ekonomin och gruvtekniken

Olika industrigrenar samt gruvbranschen har en avgörande roll i arbetet med att ta fram teknik som bekämpar klimatförändringen. För elbilar, nya klimat- och energilösningar samt digitaliseringen behövs industrins råämnen. En del råämnen kan tillvaratas genom återvinning, men endast det räcker inte till för att täcka till exempel efterfrågan på metaller som uppstår till följd av människornas […]

2 månader |

Året 2022 höjdpunkter samlade i en tidning

Tapojärvi-gruppen består av sju bolag. I själva koncernen ingår Tapojärvi Oy, Tapojärvi Italia S.r.l., Tapojärvi Sverige Ab och Hannukainen Mining Oy. I denna rapport presenteras de viktigaste uppgifterna om koncernbolagen. – När jag läste förra årets sammanfattning kände jag att raden av ovanliga år aldrig tar slut. År 2022 började med att covid-19 fortsatte härja […]

6 månader |

Tapojärvi är ute i världen en erkänd aktör inom industriell cirkulär ekonomi

Tapojärvi är ett finskt multinationellt bolag som grundades 1955, och är verksamt i Finland, Sverige och Italien. Tapojärvi fokuserar på tjänster som gäller industriell cirkulär ekonomi och på gruvdrift. Några decennier tillbaka i tiden tillhandahöll Tapojärvi på traditionellt sätt industri- och gruvtjänster som entreprenader. När man jobbade märkte man att värdefulla råämnen försvann i olika […]

7 månader |

Tapojärvi är intressant för jobbsökare –  mera än 700 personer sökte jobb år 2022

Tapojärvi väcker intresse på branschens arbetsmarknad. År 2022 sökte över 700 personer jobb hos Tapojärvi. Totalt 772 ansökningar inkom. En del sökte flera olika jobb.– Vi har haft många sökande under de senaste åren, fastän det pratas om arbetskraftsbrist.  I nuläget har Tapojärvi lediga sommarjobb i Siilinjärvi, säger Tapojärvis förvaltningschef Janne Alatalo.Inom gruv- och industriprocesserna […]

1 år |

Tapojärvis nya affärsenhetschef är säker på att gruvindustrin kommer att växa i Europa

Alltfler gruvor behöver bekämpa klimatförändringarna Vesa-Matti Leiviskä, 26, tidigare marknadsföringsspecialistpå Tapojärvi och nu affärsområdeschef för gruvtjänster tror på branschens starka tillväxt. Efterfrågan på metaller och den höga prisnivån ökar behovet av gruvtjänster liksom nya investeringar i branschen för att underlätta en grön omställning till 2035. Den gröna omställningen stödjer såväl den nödvändiga omstruktureringen av ekonomin […]