8 månader |

Tapojärvis nya affärsenhetschef är säker på att gruvindustrin kommer att växa i Europa

Alltfler gruvor behöver bekämpa klimatförändringarna Vesa-Matti Leiviskä, 26, tidigare marknadsföringsspecialistpå Tapojärvi och nu affärsområdeschef för gruvtjänster tror på branschens starka tillväxt. Efterfrågan på metaller och den höga prisnivån ökar behovet av gruvtjänster liksom nya investeringar i branschen för att underlätta en grön omställning till 2035. Den gröna omställningen stödjer såväl den nödvändiga omstruktureringen av ekonomin […]

1 år |

Tapojärvis tillförordnad verkställande direktör Mari Pilventö invald i Gruvindustri rf (FinnMin) styrelse

Den 26 november 2021 valde Gruvindustriföreningen en ny styrelse med Jani Lösönen, vd för Agnico Eagle Finland Oy, som ordförande. Fem nya medlemmar anslöt sig till styrelsen. Dessutom ökade antalet medlemmar med en. De nya medlemmarna är verkställande direktör Noora Ahola (Mawson Oy), tillförordnad verkställande direktör Mari Pilventö (Tapojärvi Oy), direktör Hannele Vuorimies (Metso Outotec […]