Publicerat: oktober 10, 2023

Markus Partanen, som arbetar som underhållschef hos Tapojärvi, valdes idag till årets alumn vid Lapplands Yrkeshögskola.

Partanen började arbeta hos Tapojärvi år 2011 som montör av tung utrustning, och därefter har han aktivt utvecklat sin egen yrkeskompetens. Vid sidan av sitt arbete har Partanen bland annat studerat till ingenjör i maskinteknik vid Lapplands Yrkeshögskola.

Som urvalsgrund för årets alumn lyfter Lapplands Yrkeshögskola fram Partanens aktiva verksamhet i partnersamarbetet mellan läroanstalten och Tapojärvi. Partanen har bland annat fungerat som gästföreläsare, hållit företagspresentationer för nyantagna studerande och även deltagit i att leda examensarbeten.

– Detta är en fin möjlighet att få berätta ännu mer för studerande om Tapojärvis tjänster och våra olika kompetensområden. Ett bra samarbete med skolan ökar de studerandes kännedom om vårt bolag och kanske kan vi få fler fina anställda därifrån till Tapojärvi.

Kompetens har stort värde

Att studera vid sidan av arbetet är inte alltid lätt, och det har det inte varit för Markus Partanen heller. Det egna krävande dagarbetet, småbarnsfamiljens vardag och ingenjörsstudierna måste pusslas ihop. Partanen minskade bland annat på sina idrottsaktiviteter, för att få tid över att genomföra studieuppgifter på kvällar och under veckoslut.

– Man måste engagera sig i skolgången och uppgifter måste genomföras målmedvetet i tid ända till slutet. Studier kräver arbete och framför allt tid, och tiden måste varje flerformsstuderande gräva fram någonstans. Stöd av hemmafolket är absolut viktigt.

Maskinteknik ger en bra och mångsidig beredskap för arbetsuppgifter inom olika industrigrenar. Studier inom området öppnar nya perspektiv, bland annat när det gäller material och olika tekniker.

– Dessa kunskaper förenas sedan i det verkliga livet. Det behövs också alltmer kompetens inom planerings- och projekthantering i olika arbetsuppgifter, säger Partanen.

Kompetens är ett av Tapojärvis värden.

Enligt Markus Partanen framträder värdet av kompetens framför allt som varje individs önskan att utvecklas. Exempelvis i underhållsarbeten är det inte längre säkert att man klarar sig enbart med inställningen att arbetet utförs som alltid förr, eftersom utvecklingen går snabbt inom teknikområdet.

– Maskinerna blir alltmer avancerade. IT-kunskaper och tillräcklig förståelse av datakommunikationer behövs på ett helt annat sätt än tidigare. Högspänningar dyker upp mer och mer, och antalet autonoma system ökar i framtiden. Vi måste hålla oss ajour med denna utveckling, säger årets alumn.

Ständigt omlärande

En expert inom underhåll och maskinteknik måste förstå och kunna utnyttja olika system i utrustningar och bakgrundsfunktioner för att problemsituationer ska kunna lösas effektivt.

– Underhåll är ett utmanande men mycket intressant ämne. Varje dag förstår man en aning mer och inser samtidigt hur lite man egentligen förstår. Med andra ord handlar det om ständigt omlärande, säger Partanen med ett skratt.

Partanen berättar att Tapojärvi har bra samarbetspartner med vilkas hjälp de anställda tillhandahålls professionellt stöd och de anställdas egen kompetens sköts om.

– Ständigt lärande samt bibehållande och utveckling av den egna kompetensen är viktigt i varje arbetsroll.

Tapojärvi uppfattas ofta som en entreprenör som tillhandahåller gruvtjänster, men blir alltmera känt också för sin kompetens inom cirkulär ekonomi. Maskinteknik och underhåll i snabb omdaning har en central roll i utvecklingen av Tapojärvis tjänsteproduktion.

Under de gångna åren med arbete hos Tapojärvi har Partanen fått möjlighet att växa tillsammans med Tapojärvi. I det förgångna finns det år med kraftig tillväxt och utveckling, och takten bara ökar i framtiden. – För mig är Tapojärvi mycket mer än enbart en arbetsplats, summerar Partanen.