Publicerat: maj 3, 2023

Tapojärvi väcker intresse på branschens arbetsmarknad. År 2022 sökte över 700 personer jobb hos Tapojärvi. Totalt 772 ansökningar inkom. En del sökte flera olika jobb.
– Vi har haft många sökande under de senaste åren, fastän det pratas om arbetskraftsbrist.  I nuläget har Tapojärvi lediga sommarjobb i Siilinjärvi, säger Tapojärvis förvaltningschef Janne Alatalo.
Inom gruv- och industriprocesserna finns det jobb för experter i olika branscher. Just nu finns det jobb för maskinförare och montörer som jobbar med tungmateriel.
– Tapojärvi ses som en bra arbetsgivare och vi har en bra jobbsituation, vilket antagligen bidragit till antalet jobbsökande, gissar Alatalo.

Arbetsmiljö där man får vara sig själv
Tapojärvi utförde en enkät om personalnöjdhet våren 2022. Enligt enkäten upplevde Tapojärvis medarbetare att det viktigaste och något som förverkligas bra är balansen mellan jobb och fritid. Bland annat olika slags skiftessystem upplevdes fungera bra. Även hybridmodellen som möjliggör distansarbete för tjänstemän fick beröm.

– Jag gillar att jobba hos Tapojärvi. Medarbetarna värdesätts och får ta ansvar, säger Henri Pohjanen som jobbar i Torneå i en kommentar till enkäten på webbplatsen.

Enligt enkäten om personalnöjdhet upplevs stämningen på arbetsplatsen som viktig och bra. Även värdesättande av kollegornas kompetens och färdigheter lyftes fram.

– Även arbetsmiljön, där var och en kan vara sig själv, värdesattes. Det är viktigt att alla delar av organisationen fungerar och att medarbetarna tas om hand. Tapojärvis anseende byggs upp av vårt arbete, säger Tapojärvis vice vd Mari Pilventö.

Fokus på säkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet
Sedan 2018 har antalet anställda inom Tapojärvi-koncernen nästan fördubblats. Nya internationella tjänstekontrakt i Italien, Sverige och Finland har gett tillväxten en skjuts.
– Tillväxten utgår från kundernas behov av att köpa säkra, högklassiga och kostnadseffektiva tjänster som stöder deras egen verksamhet. Tjänsteleverantören ska kunna anpassa sig snabbt och tillhandahålla lösningar för föränderliga produktionssituationer. När vi ser till att allt är tydligt och enkelt samt sköter det nämnda i vår dagliga verksamhet, finns det inga hinder för tillväxt, säger Tapojärvis operativa chef Martti Kaikkonen.
Tapojärvi-bolagets kärnkompetens är gruv- och fabrikstjänster samt lösningar som gäller cirkulär ekonomi. Bolaget omfattar sju företag, och till koncernen hör Tapojärvi Oy, Tapojärvi italia S.r.l, Tapojärvi Sverige Ab och Hannukainen Mining Oy.
Just nu har Tapojärvikoncernen 770 medarbetare, varav 76 procent är i Tapojärvi Oy:s tjänst.

Personalens medelålder är 38 år. Nästan 90 procent av medarbetarna jobbar i ett ordinarie arbetsförhållande.