Publicerat: maj 25, 2023

Tapojärvi är ett finskt multinationellt bolag som grundades 1955, och är verksamt i Finland, Sverige och Italien. Tapojärvi fokuserar på tjänster som gäller industriell cirkulär ekonomi och på gruvdrift.

Några decennier tillbaka i tiden tillhandahöll Tapojärvi på traditionellt sätt industri- och gruvtjänster som entreprenader. När man jobbade märkte man att värdefulla råämnen försvann i olika faser av produktionen, och sist och slutligen hamnade en stor del av dem i slutdeponi.

Till exempel inom stålindustrin är en viktig fas i slutet av processen för smältning av stålet, när man ska tillvarata metallerna ur slagget.

– Tapojärvi fokuserar på detta genom att i första hand bygga och ständigt förbättra processen för tillvaratagande av metall. Tapojärvis trumfkort är maximalt tillvaratagande av metaller ur slagget, vilket stärker bolagets ställning som världsledande inom branschen, säger Tapojärvis kommersiella direktör Henri Pilventö.

Hållbarare användning av naturresurser

I dag samarbetar Tapojärvi med sina kunder för att hitta lösningar för hållbarare användning av naturresurser.

Företaget har tagit fram ny affärsverksamhet som framför allt gynnar miljön, men som också medför direkta kostnadsbesparingar för kunderna.

Tapojärvi bearbetar årligen 47,9 miljoner ton olika material i sina gruvor och fabriker. En del av materialet är industriella biprodukter som Tapojärvi förädlar till återvinningsprodukter. På det sättet ger Tapojärvi nytt liv åt material och naturresurser. Tapojärvis affärsverksamhet utgörs av cirkulär ekonomi i industriell skala. I en kontinuerlig process bearbetas industriella biprodukter, och Tapojärvi tar fram nya lösningar för gruvindustrins behov.

– Olika industrigrenar och gruvindustrin har en central roll när det gäller att producera teknik som dämpar klimatförändringen.

Industrins råämnen behövs för elbilar, nya klimat- och energilösningar samt för att underlätta den digitala omställningen; allt detta bidrar till att man i globalt perspektiv kan fortsätta jobba för det ambitiösa målet ”noll svinn”.

– Tapojärvis mål är att vara världsledande inom industriell cirkulär ekonomi år 2035, summerar Pilventö.