Publicerat: februari 22, 2023

Tapojärvi är ett nästan 70 år gammalt finskt familjeföretag som producerar produkter och tjänster som är hållbara för vår livsmiljö. Tapojärvis kärnkompetens är gruv- och fabrikstjänster samt lösningar som gäller cirkulär ekonomi. Tjänsterna för fabriker och gruvor minskar belastningen på klimatet och sparar på de jungfruliga materialen i naturen. Jobbet görs alltid med hållbarheten och säkerheten främst.

– Tapojärvis affärsverksamhet är cirkulär ekonomi i industriell skala. I kontinuerliga processer behandlas biprodukter till industrin och nya lösningar för gruvornas behov skapas, berättar Mari Pilventö, vice verkställande direktör för Tapojärvi-bolagen.

I nuläget jobbar Tapojärvi i Finland, Sverige och Italien med totalt sex gruvor och tre stålfabriker. Tapojärvi producerar gruvtjänster i Finland för Outokumpus gruva i Kemi, för gruvan Kevitsa i Sodankylä, för Agnico Eagles gruva i Kittilä samt för Yara Siilinjärvis gruva. Våren 2020 inleddes ett mångårigt tjänsteavtal med LKAB Malmbergets gruva i Sverige.

Dessutom har bolaget avtal med stålfabriker i Brahestad, Torneå och i Italien med Acciai Speciali Terni. Företaget har ferrokrom- och ädelstålsanrikning i Torneå samt en anläggning för slaggbehandling i Italien.

Tapojärvi har även tiotals pågående samarbetsprojekt, i syfte att skapa ny teknik och affärsverksamhet för olika industrigrenar.

Nya lösningar för ett hållbart liv

Tapojärvis verksamhet har betydande effekter särskilt på personalen, kundföretagens tillväxt och utveckling samt miljön. Därför styrs Tapojärvi hela företagsverksamhet av en god säkerhetskultur och hållbarhet.

-Vi bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete och eftersträvar ständigt förbättringar. Vi fokuserar vår kompetens inom teknik, miljö och välbefinnande på utveckling av befintliga gruvor och på återutnyttjande av gruvor som lagt ner sin verksamhet. Ansvaret för säkerhet, kvalitet och miljö gör vårt arbete meningsfullt – nu och i framtiden, säger Pilventö.

Personalen tycker att Tapojärvi är en bra arbetsgivare. Enligt en personalenkät anser de anställda att det viktigaste är en god balans mellan jobb och fritid, professionella kolleger och en god stämning på jobbet. Även hybridmodellen som möjliggör distansarbete för tjänstemännen får beröm.

Enligt en enkät om kundnöjdhet värdesätter kunderna Tapojärvis kompetens, förmåga att reagera snabbt och lösa problem. Satsningar på säkerhet samt utvecklingsambitioner och innovativitet gällande kostnadseffektiva lösningar upplevs också som viktigt.

Tapojärvi är ett familjeföretag med den tredje generationen vid rodret. Företaget baserar sig på den värdegrund som Esko och Orvokki Tapojärvi uppfostrat sina ättlingar till. Värdena är grunden för Tapojärvis verksamhet.