Publicerat: september 9, 2021

Under det gångna året har Tapojärvi väckt särskilt intresse på branschens arbetsmarknad. Fram till slutet av augusti har 820 arbetssökande sökt sig till Tapojärvi. Totalt 908 ansökningar har kommit in.

– Antalet sökande har ökat stadigt under de senaste åren, men under det gångna året har vi sett en markant ökning av antalet sökande. För närvarande har Tapojärvi ett tiotal lediga jobb. Under innevarande år har Tapojärvi anställt knappt 100 personer enbart till alliansen med Yara Siilinjärvi gruvtjänster som inleddes i början av året. Under hösten kommer ytterligare flera tiotals arbetare att rekryteras, säger Janne Alatalo, administrativ chef för Tapojärvi.

Den mångsidiga verksamheten inom gruv- och industriprocesser erbjuder arbetsuppgifter för yrkeskunniga inom olika områden. För närvarande finns lediga jobb för maskinoperatörer och montörer inom tung utrustning.

– Antalet anställda förutspås öka även under nästa räkenskapsår. Tapojärvi ses som en bra arbetsgivare och vår arbetssituation är god, vilket säkerligen också har ökat antalet sökande. Vi är en arbetsplats för yrkeskunniga inom området och vi vill ha med oss de bästa kompetenserna, säger Alatalo.

Säkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet i centrum

Under 2020 ökade antalet anställda inom Tapojärvikoncernen med 31 procent. Tillväxten förstärktes av internationella, nya tjänstekontrakt i Italien, Sverige och Finland.

– Tillväxten bottnar i kundernas behov av att köpa tjänster som stödjer deras produktion på ett säkert, högkvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Tjänsteleverantören måste ha förmåga för snabb flexibilitet och erbjuda lösningar på förändrade produktionssituationer. När vi håller saker och ting tydliga och enkla och tar hand om ovanstående saker i vårt dagliga arbete finns det inga hinder för tillväxten, säger Martti Kaikkonen, verksamhetschef på Tapojärvi.

Tapojärvis tredje anrikningsanläggning håller på att färdigställas i Italien och kommer att tas i drift inom en snar framtid. Dessutom pågår ett stort antal utvecklingsprojekt i samarbete med kunder.

– Lösningar för cirkulär ekonomi och främjandet av dem är en del av våra strategiska mål. Kundernas förtroende måste förtjänas på nytt varje dag. Och där har vi alla ett ansvar, oavsett arbetsuppgift, betonar Kaikkonen.

Nya affärsverksamheter ur cirkulär ekonomi

Tapojärvi-bolagets kärnkompetens omfattar gruv- och fabrikstjänster samt lösningar för cirkulär ekonomi. Till bolagen hör sju företag, av vilka Tapojärvi Oy, Tapojärvi Italia S.r.l, Tapojärvi Sverige Ab och Hannukainen Mining Oy ingår i koncernen.

Tapojärvikoncernen har för närvarande 656 anställda, varav 527 arbetar vid Tapojärvi Oy.

Tapojärvi har bland annat ett eget forsknings- och utvecklingsteam som skapar nya produkter och tjänster samt utvecklar hållbara och effektiva arbetsmetoder för användning i den tunga industrin.

Enligt Tapojärvis tillförordnade verkställande direktör Mari Pilventö har innovationsverksamheten blivit ett livsvillkor för företaget.

Det är relevant att föra samman industriella sidoströmmar, olika slagg och industrisektorer samt hitta övergripande fördelar. Nya lösningar för den cirkulära ekonomin minskar klimatbelastningen och sparar jungfruliga naturmaterial.

– Det är möjligt att rikta cirkulära ekonomilösningar även till nya sektorer och därmed skapa nya affärsverksamheter, säger Pilventö.