Publicerat: maj 12, 2022

Tapojärvi och Outokumpu har tecknat avtal om två viktiga entreprenaduppdrag vid Kemigruvan. Avtalet undertecknades 28 april, 2022 i Itäranta, Tornio. De två uppdragen utgör en fortsättning på det långvariga samarbetet mellan Outokumpu och Tapojärvi vid Kemi-gruvan.

Avtalet träder i kraft 1 maj 2022. Media-arbetetsentreprenaden omfattar anläggning och underhåll av hela den underjordiska gruvinfrastrukturen i Kemi. Gruvdriftsentreprenaden omfattar drift och underhåll för produktionen. Avtalen gäller i mer än tre år och sysselsätter totalt cirka 80 personer.

“De avtal som träffats är viktiga för kontinuiteten. Avtalen ställer också krav på utveckling av säkerhet och produktivitet till en ny nivå”, säger Martti Kaikkonen, COO på Tapojärvi Oy.

“Vi strävar efter synergi mellan olika uppdrag. Vi kan bättre hantera säkerhet, effektivitet och kvalitet i våra uppdrag när vi samtidigt ansvarar för att vidmakthålla en god infrastruktur i gruvan”, sammanfattar Anssi Rytkönen, direktör för gruvdrift vid Tapojärvi.