Publicerat: januari 15, 2020

Tapojärvi och Yara har knutit ett långsiktigt kontrakt gällande gruvtjänster vid Siilinjärvi gruva. Själva kontraktet börjar gälla 2022 och föregås av en tvåårig förberedelsefas. Kontraktet innefattar gruvtjänster såsom borrning, lastning och transport inom gruvområdet.

I den nya alliansverksamhetsmodellen utvecklar, planerar och leder gruvägaren Yara och gruvtjänstssvarande Tapojärvi tillsammans den dagliga verksamheten i ett tätt samarbete. Löpande utvecklingsarbete och utnyttjande av de båda aktörernas kunnande är centralt för verksamheten.

– Vi är väldigt glada över samarbetsavtalet med Yara och kommer omedelbart att börja förbereda oss för det. Ett långsiktigt avtal möjliggör mångsidigt utvecklande av gruvdriften. Säkerhet, kvalitet och lönsamhet liksom regionens välstånd kommer att stå i centrum för tjänsteutvecklingen, säger Tapojärvis operativa chef Martti Kaikkonen.

Allt fler digitala lösningar som bidrar till en hållbarare arbetsmiljö utvecklas inom gruvnäringen. Bland annat minskar distansstyrning och fordonsautomation olyckrisken betydligt.

– I den nya modellen kan vi sammanföra två kunniga organisationers erfarenhet och kompetens och därigenom nå våra uppsatta mål, säger Antti Savolainen, gruvchef för Yaras Siilinjärvi-gruva. 

Tapojärvi är specialister inom gruv- och industritjänster. Företaget har tiotals års erfarenhet av att producera säkra och lönsamma gruvtjänster av hög kvalitet. Tapojärvi verkar idag som en integrerad del av produktionen vid ett antal gruvor. Företaget arbetar ständigt med forskning och utveckling för att utveckla gruv- och industrinäringen. Tapojärvi har 500 anställda.

Yara är en global producent av konstgödsel, industrikemikalier och miljöskyddsprodukter. I Finland har Yara tre produktionsanläggningar: i Nystad, Karleby och Siilinjärvi, där också Västeuropas enda verksamma fosfatgruva finns. Vi sysselsätter själva 900 personer i Finland och skapar indirekt sysselsättning motsvarande drygt 4 500 heltidsanställningar. Yara har investerat ungefär en miljard euro i Finland.

Yara Siilinjärvis huvudprodukter är konstgödsel och fosforsyra. Från gruvan fås världens renaste fosfat som fosforet frigörs från för att användas som råmaterial i konstgödsel. Gödslet som framställs vid anläggningen används till största delen inom det inhemska jordbruket och till skogsgödsling. Yara är en betydande arbetsgivare i Kuopiotrakten och den största inom industrin i Siilinjärvi. Underleverantörer medräknat arbetar 750 personer dagligen vid Siilijärvi-anläggningen medan anläggningen indirekt bidrar med drygt 2 500 arbetstillfällen. www.yara.fi