Publicerat: maj 10, 2022

Vidareutbildningen omfattar bland annat digital utrustning och ny diagnosteknik

Det har under en längre tid funnits en brist på professionell kompetens i flera sektorer. Hos Tapojärvi gäller detta särskilt bristen på kvalificerade mekaniker för tunga fordon.

“Fordonsbranschen är en arbetskraftsintensiv. Det finns en brist på mekaniker inom alla områden”, säger Jyrki Kurti, lärare i fordonsteknik vid yrkesskolan i Kainuu (KAO).

För fem år sedan började Tapojärvi att utbilda mekaniker i samarbete med yrkesskolan i Kainuu. Utbildningen omfattar grundläggande kunskaper om el- och hydraulsystem i fordon liksom om andra elsystem i maskiner generellt och om underhållet av dem.

“I allmänhet fokuserar utbildningen på felsökning och förebyggande av oförutsedd nertid. Vi studerar diagnosteknik på djupet liksom hanteringen av problematiska situationer”, säger Kurtti om utbildningen som är utformad för att passa behoven på Tapojärvi.

Jorma Veteläinen, 60, deltog i vidareutbildningen som anordnas av Tapojärvi tillsammans med yrkesskolan i Kainuu för fem år sedan och är nu utbildad mekaniker för tunga fordon. Enligt Veteläinen var utbildningen särskilt bra för praktiska arbetsuppgifter. “

“Maskiner och utrustning utvecklas hela tiden, precis som tekniken. Jag vidareutvecklade min kompetens och lärde mig en hel del nytt som just börjat användas i branschen. “

Teknologisk utveckling ställer nya krav på kompetens

I Tapojärvis vidareutbildning lär sig installatörerna ny teknik som redan används eller snart kommer att användas inom fordonsindustrin de närmare åren. På Tapojärvis huvudverkstad i Keminmaa lär man sig att använda kameror för diagnostik vid felsökning.

Kamerorna riktas in i rörledningar och på en kameradisplay kan man vid läckage se gulfärgade områden där läckaget förekommer. Läckage kan även detekteras med ljudkamera, även om ljudet inte kan höras av det mänskliga örat.

Det är fortfarande ovanligt att använda ljudkamera i Finland men tekniken sprider sig.

“Kameran kan enkelt detektera fel och därigenom förebygga större utrustningsskador som är dyrare att åtgärda. Den kostsammaste tiden för en fordonsflotta är den när fordon inte kan användas. Tack vare ljudkameror kan man diagnostisera betydligt snabbare”, säger Kurtti.

När de anställda lärt sig mer om en viss utrustning och kan hantera den är det också förnuftigt för ett företag att investera i sådan utrustning.  

“När det t.ex gäller reparation av utrustning behövs en helhetssyn på vad man gör och under vilka omständigheter, liksom vad som påverkar att felet eller problemet uppstår. Kompetenskraven förändras snabbt och mekaniker förväntas numer kunna använda datateknik för reparationer och underhåll. “

Kompetens är viktigt för Tapojärvi

Markus Partanen arbetar som projektingenjör vid teknikteamet på Tapojärvi och hanterar bland annat utrustningsdata för att stödja det dagliga underhållsarbetet.

“Med hjälp av ny teknik vill Tapojärvi tillhandahålla kunderna större säkerhet och bättre effektivitet under arbetet. “

För närvarande arbetar knappt 100 fordonsmekaniker vid Tapojärvi. Tolv av dem deltar nu i vidareutbildning inom fordonsteknik för att bli kvalificerade för verkstadsarbete, fyra får specialistutbildning i sektorn och ytterligare två får specialistutbildning i projektledning,

Kompetens är viktigt för Tapojärvi. “Det är ett av företagets kärnvärden. Vår kompetens är en resurs som möjliggör kontinuerlig utveckling, sammanfattar Partanen.