Publicerat: april 29, 2021

Tapojärvi och Sandvik har undertecknat ett anskaffningsavtal om topphammarförsedda borrvagnar utrustade med ny teknik. De fjärrstyrda borraggregaten tas i drift i januari 2022 när Tapojärvi och Yara inleder ett tioårigt allianssamarbete vid Siilinjärvigruvan. Bakgrunden till alliansen är en brytningstid inom gruvindustrin, som för med sig olika digitala lösningar i gruvorna, såsom fjärroperering och automation.

Anskaffningen av borrutrustning som utnyttjar ny teknik är en konkret indikation på integrering av automation och fjärrstyrning i gruvtekniken.

– De till alliansen anskaffade borraggregaten är fjärrstyrda. På borrfältet kan fjärrstyrning användas för att kontrollera borrningsfunktionerna hos två borraggregat med en enda fjärrstyrningspanel. Maskinen kan förflyttas fjärrstyrt från ett hål till ett annat. Aggregatet borrar borrhålet fjärrstyrt med borrningsautomatik. Styrningen av aggregatet sker från kontrollrummet via kameror, vilket ökar arbetstagarnas välmående i arbetet, eftersom kontrollrummet är renare, mer ergonomiskt och säkrare att arbeta i, berättar Martti Kaikkonen,operativ direktör hos Tapojärvi.

– Säkerheten ökar när aggregatet kan fjärrstyras och produktiviteten ökar när en person kan köra flera maskiner, sammanfattar Antti Savolainen, Yara Siilinjärvis gruvdirektör.

Med hjälp av den nya tekniken blir mer omfattande data tillgängliga för produktionen, data som kan användas för kontinuerlig förbättring av verksamheten.

– Dataöverföring i realtid kommer bland annat att utnyttjas vid planering och i framtida arbetsfaser. Exempelvis producerar Sandviks fjärropererade borraggregat bland annat data om förändringar i stenens egenskaper, och denna information kan användas vid planering av sprängningar, fortsätter Kaikkonen.

Tapojärvi har arbetat i underjordiska gruvor och dagbrott i årtionden. Företagets utrustningsflotta omfattar för närvarande cirka 300 enheter, och flottan är uppbyggd från tre utgångspunkter: användbarhet, produktivitet och kostnadseffektivitet. Utrustningsbasen är modern och utvecklad speciellt för brytnings- och gruvarbete. Bolagets teknikstrategi fokuserar på ett ännu hållbarare och miljövänligare arbete i gruvor.

I den verksamhetsmodell av allianstyp som påbörjas år 2022 planerar, leder och utvecklar Yara och Tapojärvi, som svarar för gruvtjänsterna, den dagliga verksamheten i nära samarbete. I centrum för verksamheten står kontinuerlig utveckling och utnyttjande av båda aktörernas kompetenser.

– Vi testar just nu till exempel utnyttjande av drönare vid skrotning. Målet är rättidighet i det operativa arbetet och förbättring av väggarnas säkerhet i gruvor, säger Kaikkonen.

Yara är en global leverantör av gödningsmedel, industrikemikalier och miljöskyddsprodukter. I Finland har Yara tre produktionsanläggningar, varav en i Siilinjärvi, där den enda fosfatgruvan i Västeuropa också är verksam. Yara Siilinjärvis huvudprodukter är gödningsmedel och fosforsyra. Från gruvan erhålls världens renaste fosfat, ur vilket utvinns fosfor som råvara för gödningsmedel. www.yara.fi

Tapojärvi är en internationell expert på gruv- och fabrikstjänster, en pionjär inom industriell cirkulär ekonomi. Företaget producerar tjänster och råvaror för det moderna samhällets behov och skapar nya lösningar för ett hållbart liv. Tapojärvi är idag verksamt i flera gruvor och fabriker som en integrerad del av produktionen. www.tapojarvi.fi

Sandvik Group är en internationell högteknologisk industrikoncern. I koncernen ingår affärsverksamheten Sandvik Mining and Rock Solutions, världens ledande leverantör av utrustning, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och entreprenadindustrin. Tillämpningsområden är borrning ovan och under jord, mekanisk lossbrytning av sten, lastning och transport, bergsbyggande samt brytningsverksamhet. Under 2020 sysselsatte Sandvik Mining and Rock Solutions ca 12 500 personer, och omsättningen uppgick till 37 miljarder svenska kronor.https://www.rocktechnology.sandvik/fi