Vi vidtar miljöåtgärder i industriell skala

Tapojärvi verkar som en del av en cirkulär ekonomi i industriell skala som ständigt bearbetar industriella biprodukter och förnyar nya lösningar för gruvindustrin. Tapojärvi bearbetar 47,9 miljoner ton gruv- och kvarnmaterial varje år. En del av det bearbetade materialet består av industriella biprodukter. Genom förädling och återvinning ger Tapojärvi nytt liv åt redan använda material och resurser.

Produktisering av industriella biprodukter och användning av återvunnet material hjälper till att ersätta produkter och applikationer gjorda av jungfruliga material och minska mängden bortskaffat material. Genom att till exempel separera och återvinna metaller kan vi spara resurser. Inget deponiavfall genereras och behovet av att producera stenmaterial från jungfruliga resurser minskar avsevärt.

Fördelarna med de cirkulära ekonomitjänster som Tapojärvi tillhandahåller återspeglas direkt i miljöeffekter, anställdas välbefinnande, säkerhet och ekonomi.

Vårt företag erkändes som världens bästa slaggbehandlingsföretag i Australien 2010, och 2019 fick vi ett internationellt pris för teknisk innovation inom slaggbearbetning.

Vi tillhandahåller även globala konsulttjänster.

Cirkulär ekonomi och brukstjänster: 

 • Bearbetning av produktisering av industriella biprodukter
 • Tillverkning av brandsäker återvunnen massa
 • Bearbetning av material som en del av industriella processer
  • Lastning
  • Transport
  • Krossning
  • Silning
  • Flamskärning
 • Transport av flytande slagg
 • Frysning av slagg
 • Skötsel och underhåll av slaggdammar

Från innovation till affär

Tapojärvi har en försäljnings- och utvecklingsenhet som skapar nya lösningar för hållbart företagande inom industrisektorn. Tapojärvi fokuserar på att utveckla lösningar för industrisektorn eftersom de har de största behoven och volymerna för utvecklingen av cirkulär ekonomi.

Sälj- och utvecklingsteamet består av internationellt erkända experter och erfarna förändringsmakare. Våra toppexperter utmärker sig när det kommer till att identifiera kunders behov, lösa deras problem och utveckla nya kommersiella produkter eller tjänster.

Tapojärvi använder lösningar som utvecklats av teamet i deras affärsverksamhet. Våra försäljnings- och utvecklingsaktiviteter stödjer utvecklingen av företagets befintliga produkter och tjänster och möjliggör skapandet av nya produkter och tjänster.

 

Vi finns här för kunden

Tapojärvi arbetar på flera bruk som en del av kundernas produktionsprocess. Vi har decennier av erfarenhet av olika bruks-, industri- och transporttjänster. Vi utvecklar ständigt vår kompetens i samarbete med våra kunder. Vår verksamhet säkerställer effektiva och säkra brukstjänster för våra kunder.

Kundberättelser

”Håller sina löften. En pålitlig tjänsteleverantör som reagerar snabbt på förändrade förutsättningar. Allt går smidigt och Tapojärvi ger oss mervärde.” SSAB

”En fördomsfri partner med ett praktiskt förhållningssätt som hjälper oss att hitta lösningar på våra problem. Lyssnar på våra behov och önskemål. Föreslår förbättringar av vår verksamhet och hjälper oss att nå våra mål. Vi har varit mycket nöjda med vårt samarbete.” Acciai Speciali Terni

”Utmärker sig från konkurrenterna tack vare expertis inom många områden. Tapojärvi är en bra tjänsteleverantör. Deras djärva sätt att ta itu med problem är också en av deras styrka. De strävar efter att öka medvetenheten om konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva lösningar.” Outokumpu

(Citaten är hämtade från kundnöjdhetsundersökningen 2021. Citaten kombinerar kommentarer från flera respondenter.)

Tapojärvis utvecklingsprojekt för cirkulär ekonomi: 

 • Utveckling, tillverkning och försäljning av slaggprodukter
 • Produktion av grön sodaslam
 • Geofix – reparationsmaterial baserat på återvunnet material
 • Reduktion av koldioxidavtrycket i industrisektorn
 • Återvinningscentral för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning
 • Eco Innovation Research Center

 

Kunder:

FINLAND

 • Outokumpu Tornion tehtaat, 1988-
 • SSAB Raahe, 1992->

 

ITALIEN

 • Acciai Speciali Terni, 2018->