Publicerat: juni 30, 2023

Tapojärvi-bolagen är en finsk familjekoncern och känd som en internationell föregångare inom cirkulär ekonomi och producent av gruv- och fabrikstjänster. Tapojärvi har i flera årtionden varit en fast del av produktionskedjan i flera gruvor i Finland och Sverige.

De senaste åren har Tapojjärvi jobbat bland annat i LKAB:s Malmbergets gruva i Gällivare. Bolagets verkställande direktör Mari Pilventö vet att när man producerar gruvtjänster är hållbarheten en helhet, där varje delområde är viktigt.

– Hos oss är säkerheten alltid viktig, och vi satsar på medarbetarnas välbefinnande. Inköpskedjorna är hållbara. Vi accepterar inte korruption. Vi minimerar vår miljöpåverkan. Vår skattepolicy är hållbar, och vi ser alltid till våra intressegruppers intressen, betonar Pilventö.

Norra Finland och Sverige har haft gruvdrift på olika orter redan i århundraden. Tapojärvi har varit verksam i branschen sedan år 1972.

Tapojärvi tar samhälleligt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar i linje med företagets värderingar och principer. Målet med den hållbara utvecklingen är att säkerställa ansvarsfull produktion och hållbar utveckling i all verksamhet, för att företaget ska säkra en bra framtid för både nuvarande och framtida generationer.

Att binda sig till hållbar verksamhet är centralt i Tapojärvis dagliga verksamhet.

Tapojärvis verksamhet har betydande effekter särskilt på medarbetarna, kundföretagens tillväxt och utveckling samt på miljön, och därför styrs Tapojärvis affärsverksamhet av en god säkerhetskultur och hållbarhet.

– Vi jobbar ständigt med utveckling och eftersträvar förbättringar. Vi fokuserar vår kompetens inom teknik, miljö och välbefinnande till utveckling av befintliga gruvor och till utnyttjande av gruvor som lagt ned sin verksamhet. Ansvaret för säkerheten, kvaliteten och miljön gör vårt arbete betydelsefullt, nu och i framtiden, säger Pilventö.

”Säkerheten byggs upp varje dag och varje timme.”  Martti Kaikkonen, operativ chef, Tapojärvi-bolagen

Fokusområden i Tapojärvis hållbarhetsarbete

Tapojärvis hållbarhetsarbete omfattar hela värdekedjan: en trygg arbetsmiljö, hållbara inköpskedjor, medarbetarnas och samhällets välbefinnande samt minimerande av miljökonsekvenser.

Företaget efterföljer i sitt arbete principer som är hållbara för naturen, människorna och ekonomin, binder sig till kraven i lagstiftningen, till kundernas anvisningar och värdegrund samt till hållbar utveckling.

Tapojärvis utvecklingsprojekt som gäller gruvteknik:

  • Konstruktioner för täckning av sidostensområden i gruvor
  • Behandling och stabilisering av gruvvatten
  • Lösningar för dammbekämpning
  • Gruvfyllnad
  • Urban Mining
  • Säkerhetslösningar i gruvor