Publicerat: december 5, 2022

Tapojärvi och företagets intressebolag ECOnsulting har utvecklat en hållbar och snabbhärdande reparationsmassa för att fylla ut gropar i vägbanan. Med Geofix är det möjligt att förbättra trafiksäkerheten, minska skador på däck och fälgar, få ett mer kostnadseffektivt vägunderhåll samt minska på koldioxidavtrycket för vägreparationer.

Denna oorganiska geopolymermassa innehåller inga fossila oljebaserade råmaterial. Därför är den mer miljövänlig än sedvanliga produkter för asfaltreparation.

Geofix och metoderna för hur produkten används har utvecklats och testats i samarbete med Destia på olika ställen som ligger på den offentliga förvaltningens ansvar inom flera kommuners område. Dessutom har Tapojärvi testat produkten tillsammans med privata aktörer i gruv- och fabriksförhållanden.

ECOnsulting har tillsammans med Destia utvecklat ett släpfordon som kan bidra till att arbetet med att reparera gropar i asfalten blir säkrare och mer kostnadseffektivt.

Arbetet med att utveckla en prototypmodell har fått finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.