SSAB Brahestad

SSAB:s fabrik i Brahestad tillverkar så kallat standard-, premium- och specialstål. De huvudsakliga produkterna består av varmvalsad plåt och spolprodukter. Fabriken har ett koksverk, två masugnar, ett stålsmältverk, ett kraftverk och ett varmvalsverk. I området finns även hanteringsfunktioner för råvaror och material samt en frakthamn. På fabriken arbetar cirka 2 400 fast anställda personer.

Tapojärvi har varit underleverantör åt Rautaruukki alltsedan 1972. Samarbetet inleddes i Rautavaara gruva i Kolari. På Brahestads stålverk har Tapojärvi Oy ansvarat för olika fabrikstjänster sedan 1992.

”Tapojärvis styrkor består av initiativförmåga, problemlösningsförmåga och tillförlitlighet.” SSAB

Våra tjänster i Brahestad är:

 • Hantering av återvunnet stål SSAB Merox
 • Inmatning och siktning av råvaror i masugnarna, kalkbrännaren och briketteringsanläggningen
 • Hantering av koksverkets stenkol
 • Hantering av PCI-kol

Outokumpu, Torneå stålverk och Kemigruvan

Outokumpu är en av världens ledande tillverkare av rostfritt stål. Outokumpu tillverkar rostfritt stål vid sina produktionsanläggningar i Finland, Tyskland, Sverige, Storbritannien, USA och Mexiko.
Outokummun sysselsätter cirka 10 000 yrkeskunniga i fler än 30 länder, varav cirka 2 400 finns i Finland. Outokumpu har en produktionsanläggning för rostfritt stål i Torneå och kromgruvan i Elijärvi i Kemi.

Outokumpu har beställt tjänster av Tapojärvi Oy ända sedan 1985 till Kemigruvan och sedan 1988 till Torneå stålverk. Under årtiondena har vi utvecklat våra tjänster efter beställarens önskemål och behov.

”Tapojärvi har en stor, mångsidig maskinpark och kunnig personal.” Outokumpu

Våra tjänster vid Torneå stålverk:

 • Anrikning av slagg från rostfritt stål
 • Anrikning av ferrokromslagg
 • Krossnings- och malningsenheter för återvunnet isoleringstegel
 • Framställningsenhet för eldfasta massor
 • Förkrossning
 • Efterkrossning
 • Autogen krossning
 • Enheter för mobil siktning
 • Lastning och transport av Okto-produkter
 • Transport av återvunnet stål och bulk

Våra tjänster i Kemigruvan:

 • Lastning och transport av malm och gråberg under jord
 • Fyllning av stenbrott
 • Underhåll av underjordiska vägar
 • Bergrensningsarbeten
 • Utrustnings- och infraunderhållsarbeten
 • Tunnelbrytnings- och stödarbeten

Agnico Eagle Finland Oy, Kittilä gruva

Agnico Eagle Finland Oy är ett dotterbolag till kanadensiska Agnico Eagle Mines Limited. Företaget äger Kittilä gruva och bedriver aktiv malmprospektering i Finland och i övriga Norden.
Kittilä gruva är Europas största guldgruva, vars årliga produktion uppgår till cirka 6 000 kilo guld. Gruvan sysselsätter cirka 500 egna anställda och 400-500 entreprenadarbetare.
Tapojärvi har medverkat i produktionen vid Kittilä gruva sedan 2008 i olika uppgifter som producent av gruvdriftstjänster.

Våra tjänster i Kittilä gruva under perioden 2008-2017, 2021->

 • Lastning och transport av malm och gråberg under jord
 • Underhåll av underjordiska vägar
 • Bergrensningsarbeten
 • Matning av anrikningsanläggningen
 • Utrustningsarbete
 • Schaktning
 • Dammkonstruktion
 • Tunnelbrytnings- och stödarbeten
 • Utrustnings- och infraunderhållsarbeten

LKAB

LKAB är ett internationellt gruvföretag vars huvudsakliga verksamhet är järnmalmsbrytning i Kiruna och Malmberget. LKAB:s omsättning steg till över 25 miljarder SEK under 2018. Företaget sysselsätter över 4100 personer.

Tapojärvi kommer att utföra ortdrivning för LKAB:s gruva i Malmberget i Gällivare fram till 2023 (+2 alternativår).

Boliden, Kylylahti och Kevitsa gruvar

Boliden är ett svenskt företag inom metallbranschen, vars specialområde är malmprospektering, gruvproduktion, smältverksamhet och återvinning av metaller.
Bolidens huvudsakliga produkter är zink och koppar, och utöver dessa producerar det guld, silver, bly och nickel.

Boliden har en cirka 800 meter djup underjordisk gruva i Kylylahti i Polvijärvi i östra Finland. Gruvan sysselsätter 140 personer.

På anrikningsanläggningen i Luikonlahti anrikades 2017 cirka 809 000 ton malm till koppar-, guld-, zink- och nickel-koboltkoncentrat.
Tapojärvi Oy har sedan 2011 ingått som en permanent del av produktionen vid Bolidens gruva i Kylylahti. 2020 Tapojärvi startade produktionen vid Bolidens gruva i Kevitsa.

”Kan leverera det som utlovas.” Boliden

Våra tjänster i Kylylahti:

 • Lastning och transport av brytningar och orter under jord
 • Fyllning av stenbrott
 • Underhåll av underjordiska vägar
 • Bergrensningsarbeten
 • Förkrossnings av malmen ovan jord och under jord

Våra tjänster i Kevitsa:

 • Lastnings- och transportarbeten

Endomines, Pampalo guldgruva

Pampalo guldgruva ligger längs den så kallade Karelska guldlinjen i Hattuvaara i Ilomantsi, Finland.  Det är ett område, cirka 40 kilometer långt, som innehåller guld.
Pampalo gruva ägs av Endomines Oy, som är ett dotterbolag till svenska Endomines AB.
I Pampalo gruva bryts cirka 270 000 ton malm varje år.

Våra tjänster i Pampalo under åren 2015-2017:

 • Produktionsborrning
 • Hantering av material från stenbrott
 • Ortdrivning
 • Utrustningsarbete
 • Vägunderhåll

Sotkamo Silver Oy

Sotkamo Silver AB:s affärsidé är att utnyttja förekomsten av mineraler i Norden samtidigt som de beaktar samhälleliga och miljömässiga krav.

Sotkamo Silver äger silver- och guldförekomster i Finland och zink- och guldförkomster i Norge.

Företagets viktigaste utvecklingsprojekt är Silvergruvan i Sotkamo.

Våra tjänster i Sotkamo:

 • Brytnings- och stödarbeten
 • Lastnings- och transportarbeten
 • Krossning
 • Underhåll och utrustning av vägar