Anssi Rytkönen började som driftsarbetare vid Tapojärvis anrikningsverk i Torneå. Därifrån avancerade han enligt sina egna intresseobjekt och genom fortlöpande utbildning slutligen till sin nuvarande uppgift som ledare för gruvverksamheten. Det är just det fortlöpande lärandet som är mycket viktigt för Anssi i arbetet. 

Tapojärvi är ett starkt växande företag, vars affärsverksamhet i huvuddrag indelas i två verksamhetsområden – fabrikstjänster och gruventreprenader.

– För tillfället arbetar jag som ledare för gruvverksamheten. Jag svarar för våra fem gruvanläggningar här. En av anläggningarna finns i Sverige och fyra här i Finland, berättar Anssi.

 

”Jag blev väl mottagen”

Anssi har jobbat totalt 14 år för Tapojärvi. Han ansökte om arbete när han ännu gick i skolan.

– Jag hade inte ens tagit examen när jag anställdes som driftsarbetare vid anrikningsverket i Torneå. Samtidigt fick jag också i någon utsträckning lära mig köra maskiner. År 2007 startades sedan vid fabriken i Kemi en lastnings- och transportentreprenad som jag blev arbetsledare för, minns Anssi.

– Jag blev mycket väl mottagen då. Jag fick intressanta uppgifter, och det viktigaste var att jag hela tiden fick lära mig något nytt, minns Anssi.

 

Intressanta projekt och kontinuerligt lärande

I dag omfattar Anssis vanliga arbetsdagar mycket kontorsarbete, gruvbesök och anbudskalkyler. Jämfört med tidigare har omfattningen av det fysiska arbetet vid gruvorna minskat till följd av att maskinerna tack vare automatiseringen kan utföra största delen av arbetet, en del av arbetet kan till och med fjärrstyras. Däremot rör han sig i dag mera mellan anläggningarna.

– Jag tycker att de anställda karaktäriseras av ett starkt engagemang i sitt arbete. Alla jobbar för fullt och försöker göra sitt bästa. Tack vare detta kan företaget också i fortsättningen växa och bli framgångsrikt. Personligen känner jag att Tapojärvi mycket tacknämligt gett mig möjligheter att avancera och delta i intressanta projekt, säger Anssi.

– Jag önskar att företaget kan värva flera personer som har ivern och viljan att lära sig nya saker samt utvecklas i sitt arbete. Visst har man här fått lära sig mycket som man inte gör i någon utbildning eller som man inte ens kan köpa med pengar, betonar Anssi.