Julkaistu: elokuu, 30, 2022

Euroopan investointipankki rahoittaa Tapojärvi Oy:n innovatiivista teräskuonan käsittely- ja hyödyntämislaitoksen rakentamista Italian Umbriassa. Hanke edistää siirtymistä kiertotalouteen ja vähentää ruostumattoman teräksen tuotannon ympäristövaikutuksia. EIP-rahoituksen taustalla on EU:n takaus Euroopan investointiohjelmasta.

Euroopan investointipankin (EIP) päätavoitteena 18 miljoonan euron lainahankkeessa on vähentää terästeollisuuden ympäristövaikutuksia ja edistää kiertotaloutta ja innovatiivisten prosessien kehittämistä. Tapojärvi on kaivos- ja terästeollisuuden materiaalien käsittely- ja kierrätyspalveluihin erikoistunut suomalainen perheyritys, joka nykyisin kuuluu yritysten midcap-luokkaan.

EIP:n rahoitusta varmistaa takaus Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR), joka on keskeinen osa Euroopan investointiohjelmaa. Laina käytetään Tapojärven innovatiiviseen kuonan käsittely- ja hyödyntämislaitokseen Italian Umbriassa

Hankkeeseen kuuluu myös alustava testaus- ja koekäyttövaihe. Teräskuona muunnetaan uudelleen käytettäviksi sivutuotteiksi, jolloin loppusijoitukseen päätyvä jäte vähenee.  Prosessissa hyödynnetään teollisuus 4.0 -periaatteiden mukaista edistynyttä valmistusteknologiaa, jolla tuotetaan innovatiivisia kierrätystuotteita pääasiassa rakennusteollisuuden käyttöön. Tämä vähentää luonnonvarojen ja raaka-aineiden kulutusta. Hanke edistää kiertotaloutta ja auttaa pienentämään saastuttavan teollisuuden ympäristöjalanjälkeä. 

Lisäksi hanke parantaa Tapojärven kilpailukykyä ja luo työpaikkoja Umbriaan. Umbria on Italiassa yksi koheesiorahaston tukialueista, ja alueen työttömyysluvut ovat EU:n keskiarvoa korkeammat. Hankkeen toteutusvaiheessa odotetaan syntyvän yli 500 uutta työpaikkaa.

Tapojärven lainan kaltaiset rahoitusoperaatiot ovat elintärkeitä tukiessamme siirtymää kiertotalouteen ja entistä kestävämpään teollisuuteen. Ruostumattoman teräksen tuotantolaitosten ympäristöjalanjälki pienenee, kun arvokasta raaka-ainetta saadaan talteen. Kiertotalous on tärkeä väline ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja se vähentää myös yritysten riippuvuutta kolmansien maiden tuonnista,” sanoi EIP:n varapääjohtaja Gelsomina Vigliotti.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni kertoiolevansa iloinen EIP:n ja Euroopan investointiohjelman tuesta suomalaiselle Tapojärvi-yritykselle.

”Rahoituksen saa Umbriassa toimiva innovatiivinen teollisuuslaitos, joka kehittää uusia tapoja muuntaa kuonaa uudelleen hyödynnettäviksi sivutuotteiksi ja vähentää kaatopaikkajätettä. Sitä kautta hanke tukee alueen taloutta ja luo toteutusvaiheessaan 500 uutta työpaikkaa. Teräs- ja kaivosteollisuuden kierrätysmahdollisuudet paranevat, jolloin luonnonvarojen ja raaka-aineiden kulutus vähenee.”

”Tapojärven uusi hanke Italiassa on toisen sukupolven ekoinnovatiivinen teräskuonan käsittelylaitos, jonka taustalla on yli 15 vuoden kokemus kuonan käsittelystä ja tuotteistamisesta Suomessa. Tapojärvi jatkaa kansainvälistymistään. Haluamme laajentaa kuonan käsittelyä ja tuotteistamista myös muihin Euroopan maihin”, Tapojärvi Italia S.r.l.:n toimitusjohtaja Martti Kaikkonen sanoo.

Tapojärvi Oy:n innovaatiojohtaja Seppo Aholan mukaan Tapojärven tavoitteena on olla maailman johtava teollisen kiertotalouden yritys vuoteen 2035 mennessä.

”Euroopan Investointipankki on Tapojärven Italian hankkeen yhteydessä osoittanut, että sillä voi olla merkittävä rooli tämän tavoitteen toteuttamisessa”, Ahola sanoo.