Julkaistu: lokakuu, 14, 2019

Tapojärvi Oy palkittiin kansainvälisellä innovaatiopalkinnolla Global Slag -konferenssissa Saksassa perjantaina. Palkinto myönnettiin kuonapohjaisen geopolymeerin tutkimustyöstä.

Tapojärvellä on käynnissä Cleantech-hanke, jonka tavoitteena on kuonapohjaisten geopolymeerituotteiden kehittäminen ja koerakenteiden suunnittelu, toteutus ja seuranta.

Geopolymeeripintarakenne on tiivis, veden ja hapen pitävä rakenne, jolla voidaan peittää kaivosten sulfidiset sivukivikasat. Suomessa on tähän tarkoitukseen tyypillisesti käytetty HDPE-kalvoa.

– Me testaamme geopolymeerin toimivuutta todellisissa olosuhteissa Kittilässä, minne rakensimme koerakenteen syyskuussa 2018. Koerakenteen toimivuutta seurataan ainakin vuoden 2022 loppuun asti. Osa koerakenteen pinnasta myös päällystetään kasvukerroksella, Tapojärvi Oy:n kehityspäällikkö Juha Koskinen kertoo.

Tapojärven kymmenhenkinen tutkimus- ja kehitysyksikkö keskittyy terästeollisuuden sivuvirtojen hyötykäytön kehittämisen lisäksi myös sähkö- ja elektroniikkaromun sekä paperi- ja kaivosteollisuuden materiaalitehokkuuden ja kierrätysasteen nostoon.

Kehitystiimin tehtävänä on luoda uusia tuotteita ja palveluita, pohtia kestäviä ja tehokkaita toimintatapoja sekä vastata asiakkaiden kehitystarpeisiin.

– Meillä on parhaillaan käynnissä 16 erilaista hanketta, joiden tavoitteena on vähentää luonnon kuormitusta ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä, Tapojärvi Oy:n kaupallinen johtaja Henri Pilventö sanoo.

Mikä?

GEOPOLYMEERI

• Ruostumattomasta teräskuonasta kehitetty sementtimäinen materiaali, jota voidaan käyttää betonimaisissa rakenteissa

• Geopolymeerin pääraaka-aine on kuonalajike 0/1 mm, jota syntyy voimakkaasti emäksisen kuonan jäähtyessä

• Ko. lajike on ominaisuuksiensa takia vaikeimmin tuotteistettavia jakeita ja sitä kerätään maailmanlaajuisesti varastoihin ja loppusijoitetaan

• Geopolymeeri on sementtiä merkittävästi edullisempaa ja ympäristöystävällisempää

• Käyttöä on pilotoitu Kittilässä ja tähänastiset tulokset ovat erinomaiset

  • Pieni hiilijalanjälki