Julkaistu: huhtikuu, 26, 2021

Tapojärvi ja Sandvik ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen uudella teknologialla varustetuista päältä iskevistä poravaunuista. Etäohjattavat porauslaitteet otetaan käyttöön tammikuussa 2022, kun Tapojärvi ja Yara aloittavat kymmenen vuotta kestävän allianssiyhteistyön Siilinjärven kaivoksella. Allianssin taustalla on kaivostoimialan murros, joka tuo kaivoksille erilaisia digitaalisia ratkaisuja kuten etäoperointia ja automaatiota.

Uutta teknologiaa hyödyntävän poralaitteiston hankinta on konkreettinen osoitus automaation ja etäohjauksen yhdistämisestä kaivosteknologiaan.

– Allianssiin hankitut poralaitteet ovat etäohjattuja. Porauskentällä etäohjauksella voidaan hallita kahden porauslaitteen poraustoimintoja yhdellä etäohjauspaneelilla. Konetta voidaan etäohjatusti siirtää reiältä toiselle. Laite poraa etäohjatusti porareiän porausautomatiikalla. Laitteen ohjaus tapahtuu kameroiden välityksellä valvomosta käsin, mikä lisää työntekijöiden työhyvinvointia, sillä valvomossa on puhtaampi, ergonomisempi ja turvallisempi työskennellä, Tapojärven operatiivinen johtaja Martti Kaikkonen kertoo.

– Turvallisuus kasvaa, kun laitetta voidaan etäohjata ja tuottavuus kasvaa, kun yksi henkilö voi ajaa useampaa konetta, Yara Siilinjärven kaivoksenjohtaja Antti Savolainen summaa.

Uuden teknologian avulla saadaan tuotannon käyttöön yhä laajemmin dataa, jota voidaan hyödyntää toimintojen jatkuvaan pa­rantamiseen.

– Reaaliaikaista tiedonsiirtoa hyödynnetään muun muassa suunnittelussa ja tulevissa työvaiheissa. Esimerkiksi Sandvikin etäoperoitava porauslaite tuottaa käyttöömme dataa muun muassa kiven ominaisuuksien muutoksista ja sitä tietoa voidaan hyödyntää räjäytysten suunnittelussa, Kaikkonen jatkaa.

Tapojärvi on työskennellyt maanalaisissa kaivoksissa ja avolouhoksissa jo vuosikymmenien ajan. Yrityksen kaluston vahvuus on tällä hetkellä noin 300 ja kalusto on rakennettu kolmesta lähtökohdasta: käytettävyys, tuottavuus ja kustannustehokkuus. Laitekanta on moderni ja se on kehitetty erityisesti louhinta- ja kaivostöitä varten. Yrityksen teknologiastrategia keskittyy yhä kestävämpään ja ympäristöystävällisempään työskentelyyn kaivoksissa.

Vuonna 2022 alkavassa allianssityyppisessä toimintamallissa Yara ja kaivospalveluista vastaava Tapojärvi suunnittelevat, johtavat ja kehittävät päivittäistä toimintaa tiiviissä yhteistyössä. Toiminnan ytimessä ovat jatkuva kehitys ja molempien toimijoiden osaamisen hyödyntäminen.

– Testaamme parhaillaan esimerkiksi dronen hyödyntämistä rusnauksessa. Tavoitteena on operatiivisen työn oikea-aikaisuus ja seinämäturvallisuuden parantuminen kaivoksissa, Kaikkonen sanoo.

Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden toimittaja. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta, joista yksi Siilinjärvellä, jossa toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Yara Siilinjärven päätuotteita ovat lannoitteet ja fosforihappo. Kaivoksesta saadaan maailman puhtainta fosfaattia, josta irrotetaan fosforia lannoitteiden raaka-aineeksi. www.yara.fi

Sandvik Group on kansainvälinen korkean teknologian teollisuuskonserni. Konserniin kuuluva Sandvik Mining and Rock Solutions -liiketoiminta-alue on maailman johtava kaivos- ja urakointiteollisuuden laitteiden, palveluiden ja teknisten ratkaisujen toimittaja. Sovellusalueita ovat maanpäällinen ja -alainen poraus, mekaaninen kiven irrotus, lastaus ja kuljetus, kalliorakentaminen sekä louhostoiminta. Vuonna 2020 Sandvik Mining and Rock Solutions työllisti noin 12 500 henkilöä, ja sen liikevaihto oli 37 miljardia Ruotsin kruunua. https://www.rocktechnology.sandvik/fi

Tapojärvi on kansainvälinen kaivos- ja tehdaspalvelujen erikoisosaaja, teollisen kiertotalouden edelläkävijä. Yritys tuottaa palveluita ja raaka-aineita modernin yhteiskunnan tarpeisiin ja luo uusia ratkaisuja kestävään elämään. Tapojärvi toimii tällä hetkellä useilla kaivoksilla ja tehtailla kiinteänä osana tuotantoa.


Tapojärvi ja Sandvik allekirjoittivat sopimuksen kuuden etäoperoitavan poralaitteiston hankinnasta. Kuvassa etualalla Tapojärven operatiivinen johtaja Martti Kaikkonen ja Sandvikin liiketoimintajohtaja Petri Virrankoski. Taustalla kyynärpääkättelevät Tapojärven tekninen johtaja Juhani Ruokamo ja Sandvikin myyntipäällikkö Jari Weman.