Julkaistu: joulukuu, 23, 2020

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt yrityksille avustusta innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin. Kiertotalouden edistäminen on yksi hallituksen tavoitteista, joilla tuetaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Avustuksen tavoitteena on edistää ilmastotavoitteiden toteutumista ja luoda uusia työpaikkoja.
Rahoitushankkeiden valinnassa työ- ja elinkeinoministeriö painotti sitä, miten hanke edistää kiertotaloutta, millaisia vaikutuksia sillä on alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti ja minkälaiset jatkomahdollisuudet sillä on rahoituksen päättyessä.

Tapojärvi sai 145 000 euron tuen Eco Innovation Research Center (EIRC) -hankkeeseen. Lisäksi ECOnsulting sai 45 000 euron tuen sementin ekologisiin korvikkeisiin maanalaisessa kaivoskäytössä.
EIRC on Tapojärven suunnitteilla oleva innovaatio- ja tutkimuskeskushanke, missä kehitetään uusia menetelmiä luonnonvarojen säästämiseksi ja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Tutkimuskeskuksessa on tarkoitus tehdä jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä, jotta käyttökelpoisia teollisuuden sivuvirtamateriaaleja ei päätyisi loppusijoitettavaksi jätteeksi, vaan ne voitaisiin jatkojalostaa ja tuotteistaa kaupallisiksi tuotteiksi.
Työ- ja elinkeinomisteriö sai yhteensä 71 rahoitushakemusta. Rahoitettavat yritykset ja hankkeet ovat:

  • Carbo Culture Oy: Carbo Culture: Biohiilien valmistuksen suunnittelu ja kaupallistaminen, 172 000 e
  • Circulation Oy: Kiertotaloudellisesti kokonaisoptimoitu rakennusjätteen lajitteluasema, 100 000 e
  • ECOnsulting Oy: Sementin ekologiset korvikkeet maanalaisessa kaivoskäytössä, 45 000 e
  • Peab Industri Oy: Swerock kierrätysliiketoiminnan käynnistämisen esiselvitys Suomessa, 50 000 e
  • MyClothable Oy: Kiertotalouden palvelualusta muotibrändeille, 58 000 e
  • Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy: Visible Positive Circular Impact (VisCii) ja Kierto Move – kiertotalouden monikauppiaskonsepti verkkoon, 96 600 e
  • Pölkky Oy: Pölkky Oy:n kiertotalous- ja teknologiainvestointien esiselvityshanke, 200 000 e
  • Reima Oy: Reima Wornwear, 94 000 e
  • Tapojärvi Oy: Eco Innovation Research Center (EIRC), 145 000 e
  • Tarpaper Recycling Finland Oy: Bitumikatteen kierrätys asfaltin sidosaineeksi, 109 000 e