Julkaistu: joulukuu, 7, 2018

Tapojärvi alkaa käsitellä saksalaisen pörssiyhtiön, teräsjätti ThyssenKruppin omistaman tytäryhtiön, Acciai Speciali Ternin kuonaa Italiassa. Sopimus allekirjoitettiin Italian Ternissä 4. joulukuuta 2018.

Sopimuksen mukaan Tapojarvi Italia S.r.l. rakentaa Terniin kuonankäsittelylaitoksen ja aloittaa sen jälkeen kuonapohjaisten myyntituotteiden valmistuksen ja kehittämisen.

Sopimukseen sisältyy kahden vuoden rakennusaika ja kymmenen vuoden operatiivinen aika sekä kymmenen vuoden optio.

Sopimuksen tavoitteena on nostaa Terni keskeiseen rooliin teollisuuden sivutuotteiden käsittelyssä.

– Meillä on innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla voimme vastata terästehtaiden haasteisiin ympäri maailman. Tuotteistamme teollisuuden sivutuotteet ja kehitämme koko ajan uutta liiketoimintaa materiaalien ympärille, Tapojärvi Oy:n vt. toimitusjohtaja Mari Pilventö sanoo.

Acciai Speciali Ternin tehdas sijaitsee 130 kilometrin päässä Roomasta.

Tapojärvi Oy on kaivosalan palveluihin ja teollisuusprosesseihin sekä materiaalien käsittelyyn erikoistunut yritys. Yrityksellä on kaksi uniikkia rikastamoa Torniossa, missä tuotteistetaan ferrokromi- ja jaloteräskuonan sivutuotteet omiksi CE-merkityiksi tuotteiksi.

Tapojärvellä työskentelee reilut 400 työntekijää ja lisäksi noin 150 henkilöä työskentelee aliurakoitsijoiden palveluksessa.