Julkaistu: lokakuu, 9, 2023

Tapojärvellä huoltopäällikkönä työskentelevä Markus Partanen valittiin tänään Lapin ammattikorkeakoulun vuoden alumniksi.

Partanen aloitti työt Tapojärvellä vuonna 2011 raskaankaluston asentajana, jonka jälkeen hän on kehittänyt aktiivisesti omaa ammattiosaamistaan. Partanen on työnsä ohessa opiskellut muun muassa konetekniikan insinööriksi Lapin ammattikorkeakoulussa.

Vuoden alumnin valintaperusteluissa Lapin ammattikorkeakoulu nostaa esiin Partasen aktiivisen toiminnan oppilaitoksen ja Tapojärven välisessä kumppanuusyhteistyössä. Partanen on toiminut muun muassa vierailijaluennoitsijana, pitänyt yritysesittelyitä aloittaneille opiskelijoille ja ollut myös ohjaamassa opinnäytetöitä.

– Tämä on hieno mahdollisuus päästä kertomaan opiskelijoille entistä laajemmin Tapojärven palveluista ja eri osaamisalueistamme. Hyvä yhteistyö koulun kanssa lisää opiskelijoiden tietoutta yhtiöstä ja kenties saamme sieltä lisää hyviä työntekijöitä Tapojärvelle.

Osaaminen on tärkeä arvo

Työn ohessa opiskelu ei aina ole helppoa, eikä se ollut myöskään Markus Partaselle. Oma vaativa päivätyö, vauvaperheen arki ja insinööriopinnot oli nivottava yhteen. Partanen vähensi muun muassa urheiluharrastuksiaan, jotta aikaa jäi opintotehtävien suorittamiseen iltaisin ja viikonloppuisin.

– Koulun käyntiin pitää sitoutua ja tehtävät on vietävä päämäärätietoisesti loppuun asti ajallaan. Opiskelu vaatii työtä ja varsinkin aikaa, ja sitä pitää jokaisen monimuoto-opiskelijan jostakin raivata. Kotijoukkojen tuki on ehdottoman tärkeää.

Konetekniikka antaa hyvät valmiudet monipuolisesti eri teollisuuden alojen työtehtäviin. Alan opiskelu avaa uusia näkökulmia muun muassa materiaalien ja erilaisten tekniikoiden osalta.

– Näitä tietoja yhdistellään sitten tosielämässä. Myös suunnittelu- ja projektinhallinnan osaamista tarvitaan yhä enemmän eri työtehtävissä, Partanen sanoo.

Osaaminen on yksi Tapojärven arvoista.

Markus Partasen mukaan osaamisen arvo korostuu ennen kaikkea jokaisen yksilön haluna kehittyä. Esimerkiksi huoltotöissä ei enää välttämättä pärjää sillä meiningillä, että työ tehdään niin kuin on aina tehty, sillä tekniikka kehittyy vauhdilla.

– Koneet muuttuvat entistä kehittyneemmiksi. IT-taitoja ja riittävää ymmärrystä tietoyhteyksistä tarvitaan aivan eri tavalla kuin ennen. Korkeajännitteet tulevat mukaan ja autonomiset järjestelmät lisääntyvät tulevaisuudessa. Meidän tulee pysyä tämän kehityksen mukana, vuoden alumni listaa.

Jatkuvaa uudelleen oppimista

Kunnossapidon ja konetekniikan osaajan tulee ymmärtää sekä hyödyntää erilaisia järjestelmiä laitteissa sekä taustatoiminnoissa, jotta ongelmatilanteet saadaan tehokkaasti ratkaistua.

– Kunnossapito on haastava, mutta erittäin mielenkiintoinen aihe. Joka päivä siitä ymmärtää pikkuisen enemmän ja samalla tajuaa, kuinka vähän sitä loppujen lopuksi ymmärtääkään. Eli tämä on jatkuvaa uudenoppimista, Partanen naurahtaa.

Partanen kertoo Tapojärvellä olevan hyvät yhteistyökumppanit, joiden avulla tarjotaan ammattitukea työntekijöille sekä huolehditaan heidän osaamisestaan.

– Jatkuva oppiminen ja oman ammattitaidon ylläpitäminen sekä kehittäminen on tärkeää jokaisessa työroolissa.

Tapojärvi mielletään usein kaivospalveluita tuottavaksi urakoitsijaksi, mutta yhä enemmän yhtiö tunnetaan myös kiertotalousosaamisestaan. Nopeasti uudistuva konetekniikka ja kunnossapito ovat keskeisessä roolissa Tapojärven palvelutuotannon kehityksessä.

Tapojärven työhistorian aikana Partanen on päässyt kasvamaan Tapojärven mukana. Takana on vahvoja kasvun ja kehityksen vuosia ja tulevaisuudessa tahti vain kiihtyy.

– Tapojärvi on minulle paljon enemmän kuin pelkkä työpaikka, Partanen summaa.

Uutinen Lapin AMKin sivuilla; https://www.lapinamk.fi/news/Vuoden-alumnit-on-valittu/29272/b7ad2474-e63f-4fc4-bb93-056efbccf3fd

Katso alta Markuksen alumni video.