Julkaistu: heinäkuu, 28, 2022

Tapojärvellä kaupallisen alan asiantuntijasta kaivospalveluiden liiketoimintapäälliköksi siirtynyt Vesa-Matti Leiviskä, 26, uskoo alan vahvaan kasvuun. Metallien kysyntä ja korkea hintataso lisäävät kaivospalveluiden tarvetta ja alan investointeja, jotta vihreä siirtymä on mahdollista toteuttaa vuoteen 2035 mennessä. Vihreällä siirtymällä tuetaan talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa ratkaisuja, joilla vähennetään päästöjä niin Suomessa kuin muualla Euroopassa.

– Kierrätys ja kiertotalous ovat yksi mahdollisuus tuottaa metalleja ja mineraaleja ilmastonmuutoksen torjumiseen, mutta ne eivät riitä. Raaka-ainepula on todellista jo nyt. Tarvitaan metalleja ja metalleja on pakko kaivaa, jotta vihreä siirtymä voidaan toteuttaa. Globaali kaivosteollisuuden tarve ja kysyntä ovat jatkuvassa nousussa ja se näkyy myös metallien hinnoissa, Leiviskä mainitsee.

Kaivosalalla käynnissä olevan murroksen keskiössä ovat metalli- ja mineraalipulan lisäksi muutokset uusien kaivosteknologioiden käyttöönotossa. Yhä useampi Euroopassa toimiva kaivos on ilmoittautunut siirtyvänsä kohti hiilineutraalivapaata tuotantoa. Alaa valtaavat vauhdilla uudet teknologiat, jotka vähentävät kaivosten aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja päästöjä.

– Kaivospalveluiden tuottajana meidän on kyettävä tekemään työt vaatimusten mukaan turvallisesti ja laadukkaasti uusia ratkaisuja hyödyntäen. Enää ei välttämättä riitä, että urakoitsija tekee edullisen tarjouksen, vaan meidän on kyettävä olemaan kumppani, joka täyttää kaikki asiakkaan vaatimukset ja toimittava myös vaatimusten mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa mittavia investointeja sekä uusien teknologioiden ja kaluston käyttöönottoa. Pärjätäkseen kilpailussa kaivospalvelua tuottavien yritysten on siirryttävä hiilineutraaleiksi yhteistyökumppaneidensa rinnalla, Leiviskä taustoittaa.

Tapojärvellä tämä näkyy konkreettisesti muun muassa teknologiatiimin työssä. Tiimi seuraa jatkuvasti tekniikan kehittymistä, kuten sähkö- ja akkukoneita sekä vedyn käyttömahdollisuuksia. Uusia protokoneita tulee koko ajan ja Tapojärvi on niiden potentiaalinen testaaja. Kaikissa uusissa hankinnoissa huomioidaan teknologia ja päästöt. Jokaisen kalustohankinnan yhteydessä pohditaan myös vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttömahdollisuuksia.

– Tarjouslaskennassa jokainen tapaus katsotaan uniikkina. Tehokkuuden kautta etsimme aina parasta mahdollista toimintamallia ja hintaa, joissa huomioidaan laadulliset tekijät, kuten turvallisuuteen ja ympäristöön vaikuttavat elementit.

Työtä eurojen parissa

Tälläkin hetkellä liiketoimintapäällikön pöydällä on pari potentiaalista urakkaa laskennassa. Lisäksi hän seuraa olemassa olevien työmaiden tehokkuutta, kehittämistä ja kannattavuutta. Leiviskä naurahtaakin, että kaikki missä eurot liikkuvat, niiden asioiden parissa hän työskentelee.

– Kehittyvän yrityksen on koko ajan parannettava ennen kaikkea laadullisia mittareitaan ja toimintatapojaan, joihin vaikuttavat muun muassa toiminnan tehokkuus, turvallisuus, kaluston käyttötunnit ja huoltovälit sekä osaavan työvoiman tarve ja saatavuus. Laskentaa ei helpota koronapandemian ja Ukrainan sodan aiheuttama tilanne, mikä on vaikeuttanut muun muassa kaluston ja komponenttien sekä esimerkiksi räjähdysaineiden saatavuuteen.

Laitteiden toimitusajat ovat pidentyneet merkittävästi. Esimerkiksi uusien, isojen avolouhoskoneiden toimitusajoissa puhutaan jopa vuosista, eikä niihinkään aika-arvioihin pidä välttämättä tuudittautua. Kaivospalveluiden tuotantoon ja laskentaan vaikuttavat myös räjähdeaineiden, tukemistarvikkeiden ja betonien saatavuus.

– Markkinoiden seuraaminen ja hinnan kehitys vaikuttavat operatiiviseen tuotantoon ja kannattavuuslaskentaan koko ajan, siksi niitä on seurattava, Leiviskä painottaa tuijottaessaan kustannustehoja.

Varaa kehittämiselle ja kasvulle

Haastavasta maailman poliittisesta tilanteesta huolimatta Vesa-Matti Leiviskä näkee Tapojärven aseman kaivospalveluiden tuottamisessa olevan hyvällä tasolla ja kasvuakin on nähtävillä.

Tapojärvi on vakiinnuttanut asemansa maanalaisten kaivosten palvelutuottajana. Siilinjärvellä vuoden vaihteessa alkanut pitkä allianssisopimus vahvistaa asemaa myös avolouhospalvelujen tuottajana. Yaran kanssa toteutettava allianssimalli on myös hieno esimerkki rohkeudesta toimia alalla perinteisiä urakkamalleja kehittäen.

Myös Ruotsissa Tapojärvi herättää paljon kiinnostusta ja Norjassa on muutama potentiaalinen projekti, joissa yhteistyö nähdään mahdollisuutena.

– Meiltä kysytään paljon infraprojekteja, mutta niihin emme ole toistaiseksi lähteneet mukaan. Tällä hetkellä strategiamme on kaivospalveluiden ja kiertotalouden tuotannossa.

Vaikka Tapojärvi nähdään asiakkaiden silmissä hyvänä vaihtoehtona, ei hyvä markkina-asema ole itsestäänselvyys. Leiviskä näkee kehittämisen ja kasvamisen varaa olevan vielä paljon.

– Kun puhutaan laadukkaista kaivospalveluista, niin asiakkaalle pitää tulla ensimmäisenä mieleen Tapojärvi. Sitä varten minä työskentelen, että se tavoite saavutetaan viimeistään tällä vuosikymmenellä.

KUKA?

Nimi: Vesa-Matti Leiviskä

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri. Opiskelee parhaillaan myös kaivos- ja konetekniikan insinööriksi.

Työkokemus: Työskennellyt Tapojärvellä useissa kiertotalouden ja kaivosalan projekteissa kaupallisen alan asiantuntijana kolmen vuoden ajan. Aloitti kesäkuussa työt kaivospalveluiden liiketoimintapäällikkönä.

Vahvuudet: Kokonaiskuvan ja asiayhteyksien hahmottaminen. Osaa yhdistää eri langanpäitä ja muodostaa niistä kokonaiskuvan. Hallitsee yksityiskohdat, ja ymmärtää niiden vaikutukset kokonaisuuksiin. Ei jämähdä paikoilleen, vaan haluaa kehittyä ja kehittää.

Mikä Tapojärvessä kiinnostaa työnantajana? 
Reiluus. Mahdollistava työnantaja. Täällä annetaan tilaa osaajien omille vahvuuksille ja omalle ajattelulle. Sinua ei laiteta johonkin laatikkoon ja sanota, että pysy siinä, vaan täällä saa ajatella laatikon ulkopuolelta ja kehittää sekä itseä että yritystä entisestään.