Julkaistu: toukokuu, 10, 2022

Työntekijöille järjestettävä koulutus huomioi digitalisoituvan kaluston ja uudet diagnostiikkatekniikat

Useilla eri aloilla on jo pitkään näkynyt ammattiosaajapulaa. Tapojärvellä resurssipula on näkynyt erityisesti ammattitaitoisten raskaan kaluston asentajien saatavuudessa.

– Autoala on käsityöammatti. Käsillä tekijöistä on pula kaikilla aloilla, Kainuun ammattiopiston autoalan opettaja Jyrki Kurtti tietää.

Tapojärvi alkoi viisi vuotta sitten kouluttamaan asentajiaan yhteistyössä Kainuun ammattiopiston (KAO) kanssa. Koulutuksessa käydään läpi ajoneuvojen sähköjen perusteet, hydrauliikkaa ja sähköisiä järjestelmiä, jotka ovat merkittävässä roolissa nykypäivän koneissa ja niiden kunnossapidossa.

– Koulutuksessa keskitymme pääsääntöisesti häiriöiden löytymiseen ja ennakoimattomien seisakkien vähentämiseen. Menemme syvälle diagnoosimekaniikkaan ja keskitymme hoitamaan haastavia tilanteita, Kurtti taustoittaa koulutusta, joka on rakennettu vastaamaan Tapojärven tarpeita.

Jorma Veteläinen, 60, osallistui Tapojärven kouluttamana KAO:n organisoimaan koulutukseen viisi vuotta sitten ja suoritti tuolloin raskaskalustomekaanikon ammattitutkinnon. Veteläisen mukaan koulutuksesta oli hyötyä varsinkin käytännön työhön.

– Koneet ja laitteet kehittyvät, samoin tekniikka. Päivitin omaa osaamistani ja opin paljon sellaisia asioita, jotka olivat vasta tulossa alalle, Veteläinen kertoo.

Tekniikkaa muuttaa osaamisvaatimuksia

Tapojärven osaajakoulutuksessa opetetaan asentajille niitä tekniikoita, jotka tulevat tai ovat tulossa autoalan käyttöön lähivuosina. Tapojärven Keminmaan keskuskorjaamolla on parhaillaan käynnissä koulutus, jossa opetellaan käyttämään äänikameraa vikadiagnostiikan tukena.

Kamera suunnataan letkuihin ja kameran näytössä näkyy keltaisella kohta, josta vuotaa ilmaa. Vuodosta kuuluu ääni, jonka äänikamera havaitsee. Ihmisen korvin ääntä on mahdotonta kuulla.

Äänikamera päivittäisessä huollon käytössä on vielä kohtuu harvinaista Suomessa, mutta sen käyttö lisääntyy nopeasti.

– Kameralla voi havaita vikapaikat ja ennalta ehkäistä suurempien ja kalliimpien kalustovahinkojen syntyä. Kalustolle kalleimpia minuutteja ovat seisonta-ajat. Hyödyntämällä äänikameraa vikadiagnostiikka nopeutuu selvästi, Kurtti tietää.

Kun opiskelija tutustuu uusiin laitteisiin ja oppii käyttämään niitä, silloin on järkevää myös investoida kehitykseen.  

– Esimerkiksi kalustokorjauksissa tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä siitä, mitä tehdään, millaisissa olosuhteissa toimitaan ja mitkä asiat vaikuttavat vian tai ongelman syntyyn. Osaamisvaatimukset muuttuvat vauhdilla ja esimerkiksi mekaanikoilta vaaditaan yhä enemmän datan ja tekniikan hyödyntämistä korjausten ja huollon yhteydessä.

Osaaminen on Tapojärven arvo

Markus Partanen työskentelee Tapojärvellä teknologiatiimin projekti-insinöörinä ja huolehtii muun muassa kalustosta saatavan datan hyödyntämisestä päivittäisen kunnossapidon tukena.

– Uusien tekniikoiden myötä Tapojärvi haluaa tuottaa asiakkailleen entistä turvallisempaa ja tehokkaampaa työntekoa.

Tapojärvellä työskentelee tällä hetkellä hiukan alle 100 asentajaa. Heistä 12 käy parhaillaan ajoneuvoalan ammattitutkintoa (korjaamopalvelun osaamisala), neljä työntekijää suorittaa alan erityisammattitutkintoa ja kaksi tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkintoa.

Osaaminen on Tapojärvellä tärkeää.

– Se on yksi talon arvoista. Meillä osaaminen nähdään voimavarana, joka mahdollistaa jatkuvan parantamisen, Partanen kiteyttää.