Julkaistu: kesäkuu, 19, 2023

Tapojarvi Italia on saanut ISO 9001:25 -sertifikaatin. Sertifikaatin saaminen todentaa yrityksen sitoutumista korkeasti standardoituun prosessien hallintaan ja johtamisjärjestelmää ruostumattoman teräksen käsittelyssä ja metallien talteenotossa.

Laadunhallinnan ISO 9001 -standardin tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen.

ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin ja eniten käytetty laadunhallintastandardi. Standardin avulla yritykset voivat palvella asiakkaitaan paremmin ja varmistaa, että tuotteet ja palvelut täyttävät aina niin asiakkaiden kuin viranomaistenkin vaatimukset.

ISO 9001 -standardin perusrakenteeseen kuuluvat johdon vastuu, resurssien ja prosessien hallinta sekä jatkuva mittaaminen, analysointi ja parantaminen sekä auditoinnit, prosessien valvonta ja jatkuva parantaminen mukaan lukien

– Laatu, innovointi ja sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen ovat Tapojarvelle tärkeimmät kasvun ja kilpailukyvyn vipuvarret, jotka hyödyttävät asiakkaita ja työntekijöitä, sanoo Tapojarvi Italian toimitusjohtaja Martti Kaikkonen.